නිවහන ළදරු නාම Baby Names පුවත් පොරොන්දම් දුවට නමක් Baby Names Duwata හඳහන හඳහන ළදරු නාම ළදරු නාම ළදරු නාම බබාට නමක් බබාට නමක් සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names නැකත් ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala සිහින සිහින සිහින නමට සුබ අකුරු Babata Namak හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak 2021 බබාට ලස්සන නමක් Sinhala Baby Names චාරිත්‍ර බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak සුබ නිමිති ළදරු නම් Baby Names Twins අසුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy මංගල සේවය බබාට නමක් 2021 Baby Names 2021 Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Baby Names Babata Namak Sinhala Duwata Puthata
නිවහන ළදරු නාම Baby Names පුවත් පොරොන්දම් දුවට නමක් Baby Names Duwata හඳහන හඳහන සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names නැකත් ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka ළදරු නාම ළදරු නාම ළදරු නාම ළදරු නාම ළදරු නාම බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala සිහින සිහින නමට සුබ අකුරු Babata Namak හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak 2021 බබාට ලස්සන නමක් Sinhala Baby Names බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak චාරිත්‍ර ළදරු නම් Baby Names Twins සුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy අසුබ නිමිති බබාට නමක් 2021 Baby Names 2021 මංගල සේවය Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Baby Names Babata Namak Sinhala Duwata Puthata

රාහු කාලය 2023. 2023 රාහු කාලය 2023. රාහු කාලය අද. රාහු කාලය හෙට. අද රාහු කාලය. සතියේ රාහු කාලය. අද දින රාහු කාලය. දවසේ රාහු කාලය. අද දින රාහු කාලය. rahu kalaya. ada rahu kalaya 2023. හෙට රාහු කාලය. රාහු කාලය හා මරු සිටින දිශාව 2023 රාහු කාලය හා මරු සිටින දිසාව 2023. රාහු කාලය මැයි ඔක්තොම්බර් ජූනි. සුබ නැකත්. සුබ මුහුර්ථ. ශුභ නැකත්. රාහු කාලය ඉරිදා රාහු කාලය සදුදා රාහු කාලය සඳුදා රාහු කාලය අගහරුවාදා. රාහු කාලය අඟහරුවාදා රාහු කාලය බදාදා රාහු කාලය බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා. රාහු කාලය සෙනසුරාදා සුබ වෙලාව සුභ වේලාව ශුබ වෙලාවන් ශුභ වේලාවන් ජනවාරි. සුබ වෙලාව සුභ වේලාව ශුබ වෙලාවන් ශුභ වේලාවන් පෙබරවාරි මාර්තු අප්‍රෙල්. සුබ වෙලාව සුභ වේලාව වෙලාවන් ශුභ වේලාවන් ජූලි අගෝස්තු සැප්තැම්බර්. සුබ වෙලාව සුභ වේලාව ශුබ වෙලාවන් ශුභ වේලාවන් නොවැම්බර් දෙසැම්බර්. heta rahu kalaya. rahu kalaya today. rahu kalaya 2023 rahukalaya. dawase rahu kalaya 2023. ada dina rahu kalaya. අද දවසේ රාහු කාලය. today rahu kalaya. tomorrow rahu kalaya. suba welawa. get rahu time. rahu kalaya today sri lanka. rahukaalam. daily rahukalam today rahukaal rahu kaalam raahu kalam. දිනපතා රාහු කාලය හෙට දවසේ රාහු කාලය හෙට දින රාහු කාලය සතියේ රාහු කාලය. මරු සිටින දිශාව. අද සුබ වෙලාව. අද දවසේ සුබ වේලාව. දවසේ සුබ හෝරාව. මරු සිටින දිසාව. හෙට රාහු කාලය. අසුබ කාලය. සුබ වර්ණය. සතියේ රාහු කාලය. රාහු කාලය දිනපතා. රාහු දශාව. රාහු හෝරාව. ගුලික කාලය. රාහු කාළය රාහු කාළය අද රාහු කාළය හෙට. අද දින රාහු කාළය. රාහු කාළය 2023. 2023 rahu time. current rahu time. get acurated rahu time. rahukalam. rahu kalam today. rahu kaalam 2023. rahukalaya.com. rahukalaya.lk rahu kaal 2023. rahukaalam 2023 rahu kaalam.

අද දින රාහු කාලය දවසේ හෙට සතියේ අශුභ අසුබ කාළය දිශාව මරු මුහුර්ථය වර්ණය ශුභ සිටින සුබ හෝරාව හෙට heta ada dina

rahu kaal. today rahu kaal. today rahu time. rahu times. Rahu Kalam on every day of a Week. Rahu Kaal Timing. Today's Rahu Kalam Timings. Get daily most accurate Rahu Kalaya. Poison Time Today. poison time. today poison time. rahu time for any day. rahu time foa any place. rahukaalam. රාහු කාලය. අද දින රාහු කාලය. අද රාහු කාලය. සුබ වෙලාව. sදවසේ සුබ වෙලාව. හෙට රාහු කාලය. රාහු කාළය. දවසේ රාහු කාලය. මරු සිටින දිශාව. අද දවසේ මරු සිටින දිශාව. අසුබ කාලය. සතියේ රාහු කාලය. දිනපතා රාහු කාලය. daily rahukaalam

සූර්ය උදාව (Sunrise Time) - පෙ.ව. 07:25 (AM)

රාහු කාලය උදා වීමට (Rahu Time starts in)

සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. 07:52 (PM)

දිවා රාහු කාලය - Day time Rahu Kalaya
ප.ව. 03:10 (PM) - ප.ව. 04:43 (PM)

රාහු කාලය උදා වීමට (Rahu Time starts in)

පැය (hrs)
මිනිත්තු (mins)
තත්පර (sec)
රාත්‍රී රාහු කාලය - Night time Rahu Kalaya
පෙ.ව 03:34 (AM) - පෙ.ව 05:07 (AM)

දිනය (අනිවාර්‍යයි) | Date (Mandatory)

-
-

වෙලාව (අනිවාර්‍යය නොවේ) | Time (Optional)

 : 
:

ස්ථානය (අනිවාර්‍යයි) | Location (Mandatory)

සූර්ය උදාව (Sunrise Time) - පෙ.ව. : 07:25 AM

සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. : 07:52 PM

සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය කටයුතු සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව 12:47:43 am

Sri Lanka standard clock for all astrological needs is 12:47:43 am

හෙට දින අසුබ කාලය (Tomorrow Rahu Kalaya)
2023 ක්වූ මාර්තු මස 31 වන කිවි දින (සිකුරාදා) ශ්‍රී ලංකාවට දිවා රාහු කාලය ප.ව. 12:03 සිට ප.ව. 01:36 දක්වා සහ රාත්‍රී රාහු කාලය පෙ.ව 12:27 සිට පෙ.ව 02:00 දක්වා
Friday, 31-March-2023, Sri Lanka and rahu kalaya (inauspicious period) will be in effect for day time from 12:03 PM to 01:36 PM and night time from 12:27 AM to 02:00 AM

Rahu Time is called by various names such as Rahu Kalaya, Rahu Kaal, Rahu Kalam, Bad Time, Rahukalaya, Rahu Kal, Rahukalam, Raahu Kaalam, Inauspicious Timesand also Daily Rahu Kalaya. Generally today, daily or weekly Rahu Time (Rahukaalam) is considered the most inauspicious period of the day. As the name suggests, every day there is one small period of approx. one and a half hours that are said to be ruled by Rahu and hence considered bad for any important work or new initiative. According to some belief, work started in the Rahu time period doesn't give good results and indicates the only failure. The usage of Rahu time is more popular in the Southern part of India and also Sri Lanka. Since the planet Rahu is considered as a malefic planet, its time is also considered inauspicious, individuals usually do not undertake any auspicious or important work during this time period. It is believed to yield negative results, lack of success, or could even suffer postponement.

One thing which should be kept in mind is that Rahukalam is inauspicious for starting new things, like purchasing a house, commencing construction, new journey (be it long or short distance), marriage ceremonies, moving into a new house, going to an interview, start a new enterprise or sign up any new documents of it. The tasks that have already started during the auspicious time can continue during Rahu time. Similarly, routine tasks that were started during an auspicious time can always be continued during it. For instance, if a task or journey is started before daily Rahu Time (Rahu Kaal / Rahu Kalam / Rahukaalam / Inauspicious time / Daily Rahu Time) it can go on during the Rahu time and be completed within or after the period without any apprehensions.

Generally, people use rough calculation for Rahu time taking 6:00 am as Sunrise, though the correct way is to calculate daily Rahu kalaya (Rahu Kaal) from Sunrise and hence it changes slightly each day. Rahu time also changes for each city as the Sunrise differs from city to city and we, Sri Panchayudha Astrology Service mentioned above is accurate Rahu time calculated for your City. As per Astrology, the demon is responsible for swallowing the sun that causes eclipses. Rahu is shown with a human head that has a serpent’s body and is seated in a chariot that is drawn by eight black horses. The other name of Rahu is Bhayanaka, and it is considered one among the nine planets in astrology, that too a maleficent one. While every other planet has one day of the week dedicated to it, one and a half hours (1.5 hrs) of every day is dedicated to Rahu, and this period is called Rahukaalam today.

The time period for each segment is calculated by taking the total time between sunrise and sunset, at a given place, and then dividing the final number by 8 and generally this dark time period is believed to last for 90 minutes every day. On Monday Rahu Kaal falls on the 2nd period, Saturday on the 3rd period, Friday on the 4th period, Wednesday on the 5th period, Thursday on the 6th period, Tuesday on the 7th period and Sunday on the 8th period. According to some Rahu times on Tuesday, Friday and Sunday have more malefic effects than those of other weekdays. By default within entire Sri Lanka this Rahu Kalaya App showing above times based on Colombo (Sri Lanka) considering north latitude 6.93° and east longitude 79.86°. In addition, Good Direction (Suba Disawa), Bad Direction (Maru Sitina Disawa), Best Colour (Subha Warnaya) as well as auspicious times (Nakath, Muhurtha) are also available through this service.

සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයට අනුව අද දවසේ රාහු කාලය හෝ සතියේ දිනපතා රාහු කාලය යනු විශ්වයේ අයහපත් කිරණ ඒකීභූත වන අවස්‌ථාවක්‌ හැටියටය. අප ජීවත්වන පෘථිවිය හා චන්ද්‍රයා ද සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වන විට, දල වශයෙන් ගත් කල ජ්‍යොතිෂ්ශාස්ත්‍රයට අනුව සූර්යයාගේ කිරණ යම් කැපී යන අවස්‌ථාවක්‌ ඇති අතර එහි එක්‌ තැනක්‌ කේතු බවත්, අනිත් පැත්ත රාහු වේ. දල වශයෙන් විනාඩි 90 ක කාලයක්‌ පුරාවට පවතින මෙම කාලය තුළදී අප පෘථිවිය කරා පතිත වන්නේ අයහපත් වූ කිරණ බව ජ්‍යොතිෂ්‍ය පොත පතෙහි ග්‍රන්ථාරූඪ කර ඇත. රාහු කාළය පවතින වේලාව තුළ කරන වැඩ සාර්ථක නොවන්නේ එම අයහපත් කිරණ නිසා යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ. එම කාලය තුළ වැඩක්‌ කළොත්, ප්‍රශ්න, ගැටලු, බාධා, අවහිරකම් සිදු වී අනතුරු පවා සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී. විශ්වයේ පවතින අහිතකර කිරණ රාහු කාලයට අයත් වේලාව තුළ ඒකරාශීව පවතින බැවින් ඒ කාලය තුළ යහපත් කිසිවක්‌ නොකළ යුතු බවද දෛවඥයෝ පවසා ඇත. සමහර අවස්ථාවන්හිදී කේන්දරයේ ග්‍රහ සංයෝග වල බල පරාක්‍රමයන්ට අනුව පූරුවේ වාසනාවකට එම කාළය තුල කරන්නා වූ කටයුත්තක් සාර්ථක වියහැකි නමුත් සමස්ථයක් වශයෙන් වැඩි ප්‍රවණතාවය වන්නේ එම කාලය තුළ වැදගත් සුබ කාර්යයක් කිරීමට යාමෙන් අවහිරතාවයක්, බාධාවක්‌ හෝ අනතුරක් සිදුවන්නට ඇති අවස්ථාවන් උදා වීමයි.

රාහු චක්‍රයෙ මූලික පදනම වන්නේ ප්‍රහරක කාලයයි. දිනකට ප්‍රහකර කාල 08 ක් ඇති අතර දෛනික පැය 24 අටකට බෙදා ලැබෙන පැය 03 ක් එම ප්‍රහරක කාලයට අයත් වෙයි. මෙම කාලය නැවත දෙකට බදීෙමෙන් මිනිත්තු 90 ක කාලය අර්ධ ප්‍රහරක කාලය වන අතර මෙම පළමු පැය 1 1/2 ක කාලය දිනය අදිපතිට හිමිවන අතර දිනය අධිපතිට අනුව පිළිවෙළට අනෙක් ග්‍රහයන්ට ඉතිරි කාලය හිමිවෙයි. එහිදී රාහුගේ ගමන පසුපසට සිදුවන අතර දවස තුළ රාහු දිශා 04 න් 04 ට පැන යයි. එය රාහු පිම්ම ලෙස අර්ථකතනය කර ඇති අතර ප්‍රහරක කාලය ගණනය කරනු ලබන්නේ දිනයේ ඉර උදාවේ සිට පසු දින ඉර උදාව දක්වා වේ. රාහු පිම්මට අනුව සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි. රාහුට පිටුපස දිසා 04 ක් පනින බැවින් සඳුදා දින උදේ 07.30 ත් 9.00 ත් අතර රාහු නිරිත දිශාවට වැඩිම බලයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක වේ.

උදාහරණයක් වශයෙන් සඳුදා උදේ 6 සිට උදෑසන 07.30 තෙක් සඳු ග්‍රහයාට හිමි අර්ධ ප්‍රහරක කාලය උදා වන අතර දෙවන අර්ධ ප්‍රහරක කාලය කුජට අයිතියි. මෙලෙස පිළිවෙලට දිනයට අධිපතියන්ට අනුව බුධ, ගුරු, කිවි, ශනි, රවි ආදී ලෙස ගෙවී නැවත නැවත එය චක්‍රීයව අනෙක් දින ඉර උදාව තෙක් දිනෙන් දින සිදු වෙයි. ඉහත රාහු පිම්මට අනුව සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි. රාහු කාලය යනු වෙන් ගණනය කරනුයේ අදාල දිනයේ ඉර උදාවේ සිට ඉදිරි දිනයේ ඉර උදාව දක්වා වන අතර ඉර උදාව සිට සවස ඉර බැසීම දක්වා වන කාලය බෙදා රාහු කාලයට එක් කිරීමෙන් නොවේ. ගණනය කිරීමේ පහසුව තකා හිරු උදාව උදෑසන 6 ලෙස සලකා සිදු කලද සාමාන්‍යයෙන් සූර්යා උදා වන්නේ එක් එක් ප්‍දේශයන්ට විවිධ වූ වේලාවන් තුලදීය. ඒ අනුව ඉහතින් දක්වා ඇත්තේ සමස්ථ ශ්‍රී ලංකාවේදී කොළඹ අග නගරය පදනම් කර උතුරු අක්ෂාංශ 6.93° ට සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 79.86° ට අදාල මධ්‍ය ලක්ෂයට ඒ ඒ දිනයන්හිදී සිදුවන්නා වූ සූර්ය උදාව අනුව ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා විසින් ගණනය කරන්නා වූ සජීවී රාහු කාළය වන අතර සුබ වෙලාව හෝ වේලාවන් (ශුභ මුහුර්ථ) ගණනය කිරීමේදී මෙම නරක කාල සීමාව අත් හැරීමෙන් කාර්ය සිද්ධිය හෙවත් සුබ කටයුතු වල සඵලතාවය ඉහල යන බවට අතීතයේ සිට විශ්වාසයක් පවතී. මීට අමතරව සුබ දිශාව (Good Direction), මරු සිටින දිශාව (Bad Direction / Maru Sitina Disawa), සුබ වර්ණය (Best Colour) මෙන්ම සුබ නැකත් ආදියද මෙම සේවාව ඔස්සේ ලබා ගත හැක.

2024 kalaya රාහු කාලය 2023 2023 2024 2025 aaj ka kaal ada dawasa dawase dina rahu kalaya today sinhala sri lanka bad time best daily davase suba welawa get dishawa great times for your good jobs hata heta how can i benefit from please remember kalam is calculated inauspicious gulika kala or yamaganda auspicious period hora kaladasava kaladasawa maru sitina disawa dishava nakath raahu kal kab hai all days and yamagandam astrosage atlanta august austin bangalore bela bhopal bhubaneswar bikaner boulder calculator calendar chakra chandigarh chart chicago choghadiya colombo dallas day wise dehradun delhi drik panchang dubai durga puja edinburgh edison nj edmonton effects in hindi everyday fairfax va tomorrow fremont ca friday mumbai usa germany ghaziabad goa gorakhpur gurgaon guruwar guwahati hamilton haridwar me mein hong kong houston hyderabad auckland new zealand california english jersey nyc qatar india jabalpur jaipur jalandhar jalgaon jammu jamshedpur
jodhpur samay bataen tak ke upay kitne baje kolkata kya hota list london ontario los angeles lucknow astrocamp ludhiana mangalwar mantra mauritius karna meaning monday nagpur nashik next week november now october of on saturday thursday wednesday panchangam patna perth phoenix portland prokerala pune quora raigarh raipur rajkot ranchi ravivar remedies san diego francisco jose zirakpur zurich queenstown uae ujjain uk una vadodara vancouver varanasi weekdays weekly what to do white yesterday tx bahrain bangkok benefits boston brownsville cary nc chennai deepam at home denver detroit stotram easy tamil florida the fort lauderdale glasgow gulikai herndon hk hours hubli york indianapolis jamnagar january july 2020 31 june kannada city karnataka kerala kochi kollam kuwait telugu
johannesburg july 2020 31 june kannada kansas city karnataka kerala kochi kollam kuwait leicester lemon livermore louisville ky telugu michigan milwaukee minneapolis mnemonic nalla neram ny nz sunday tuesday orlando philadelphia plano pleasanton pooja raleigh redmond richmond rkc sydney tampa this riyadh udaipur udupi vasai vedic astrology victoria vilakku virginia visakhapatnam vizianagaram washington dc 1 2019 december litha september accurate adelaide app april australia brisbane hiru japan melbourne toronto lagna palapala march may minisilu mississaga kalaya. kalaya.com kalaya.lk rahukaal rahukaalam rahukalam sath dinata sathiye shuba dawas ankaya dasawa horawa nakatha warnaya subha today's today us kaalaya you not happens if kuligai kaalam mahadasha should we which belongs god control who killed www. අද දවසේ අභිජිත් මුහුර්තය කාල හෝරාව රාහුු දිනපතා මරු සිටින දිශාව මේ සතියේ download අගහරුවාදා ඉරිදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා බ්රහස්පතින්දා යනු වඩාත් නැවැරදි සදුදා සිකුරාදා හෙට කාළය ලිත ශුභ මුහුර්ථ වර්ණය දින හතට සත් දිනට දිසාව සුබ වෙලාව සුභ වේලාව
1 2019 2020 2024 2023 2023 2024 2025 31 aaj abingdon accurate ada adelaide all and angeles ankaya app april astrocamp astrology astrosage at atlanta auckland august auspicious austin australia baby bad bahrain baje bangalore bangkok bataen bela belongs benefit benefits best bhopal bhubaneswar bikaner born boston boulder brisbane brownsville ca calculated calculator calendar california can cary chahiye chakra chandigarh chart chennai chicago choghadiya city colombo control daily dallas dasawa davase dawas dawasa dawase day days dc december deepam dehradun delhi denver detroit diego dina dinata disawa dishava dishawa do download drik dubai durga easy edinburgh edison edmonton effects endral english enna everyday fairfax february florida for fort francisco fremont friday from germany get ghaziabad glasgow goa god good gorakhpur great gulika gulikai gurgaon guruwar guwahati hai hamilton happens haridwar hata herndon heta hindi hiru hk home hong hora horawa
hota hours houston how hubli hyderabad i if in inauspicious india indianapolis is jabalpur jaipur jalandhar jalgaon jammu jamnagar jamshedpur january japan jersey jobs jodhpur johannesburg jose july june ka kaal kaalam kaalaya kab kal kala kaladasava kaladasawa kalam kalaya kalaya. kalaya.com kalaya.lk kannada kansas karna karnataka ke kerala killed kitne kochi kolkata kollam kong kuligai kuwait ky kya lagna lanka lauderdale leicester lemon list litha livermore london los louisville lucknow ludhiana mahadasha mangalwar mantra march maru mauritius may me meaning mein melbourne michigan milwaukee minisilu minneapolis mississaga mnemonic monday mumbai nagpur nakath nakatha nalla naperville nashik nc neram new next nj noida not november now ny nyc nz october of on ontario or orlando palapala panchang panchangam patna period perth philadelphia phoenix plains plano pleasanton please pooja portland prokerala puja pune qatar queenstown quora raahu rahukaal rahukaalam
philadelphia phoenix plains plano pleasanton please pooja portland prokerala puja pune qatar queenstown quora raahu raigarh raipur rajkot raleigh ranchi ravivar redmond remedies remember richmond riyadh rkc rohtak samay san sath sathiye saturday seattle september should shuba sinhala sitina sri stamford stotram suba subha sunday sunnyvale sydney tak tamil tampa telugu the this thursday time times timings to today today's tomorrow toronto tuesday tx uae udaipur udupi ujjain uk una upay us usa va vadodara vancouver varanasi vasai vedic vela vichar victoria vilakku virar virginia visakhapatnam vizianagaram vrindavan warnaya washington we wednesday week weekdays weekly welawa what which white who wiki wise www. yamaganda yamagandam yesterday york you your zealand zirakpur zurich අගහරුවාදා අද අභිජිත් ඉරිදා කාල කාලය කාළය දවසේ දින දිනට දිනපතා දිශාව දිසාව නැවැරදි බදාදා බ්රහස්පතින්දා බ්‍රහස්පතින්දා මරු මුහුර්තය මුහුර්ථ මේ යනු රාහු රාහුු ලිත වඩාත් වර්ණය වෙලාව වේලාව ශුභ සත් සතියේ සදුදා සිකුරාදා සිටින සුබ සුභ හතට හෙට හෝරාව හා සඳුදා අඟහරුවාදා සෙනසුරාදා ada dina rahu kalaya heta lanka 2023 daily rahukalaya.lk rahukalaya.com දිසාව

ada dina rahu kalaya today sri lanka Daily Rahu kalaya today weekly kalam kaal. heta rahu kalaya today sri lanka period ada disawa dina tomorrow calculator. get suba dishawa maru sitina disawa horawa welawa app. Ada dina sath dinata maru sitina Dawase Suba Welawa. Subha Horawa Today Rahu Best Time. maru new sitina dawase sathiye shuba. dawas Great times for your good jobs Direction. දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය. සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ. සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව. Rahu kalaya today daily weekly kalam. daily rahu time kaal period ada disawa dina. tomorrow calculator get suba dishawa. maru sitina dishawa horawa welawa app Ada dina. Rahukalaya sath dinata maru sitina Dawase Suba Welawa. දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය. සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව. 12 16 1st 2024 2023 2023 2024 2025. සුබ අසුබ කාළය මරු සිටින දිශාව ශුභ වර්ණය. අශුභ හෝරාව මුහුර්ථය app. rahu kalaya today රාහු කාලය daily time ada dawase dina weekly tomorrow maru sitina disawa. get suba dishawa subha welawa nakath good bad best direction. rahu kalaya today. ada rahu kalaya. dawase rahu kalaya. ada dina rahu kalaya. today rahu kalaya. tomorrow rahu kalaya. rahu time today. get rahu time. rahu kalaya today sri lanka. real rahu time. rahu kalaya sinhala. rahu kalaya australia. get real rahu time. රාහු කාලය. අද දින රාහු කාලය. අද රාහු කාලය. සුබ වෙලාව. sදවසේ සුබ වෙලාව. හෙට රාහු කාලය. රාහු කාළය. දවසේ රාහු කාලය. මරු සිටින දිශාව. අද දවසේ මරු සිටින දිශාව. අසුබ කාලය. rahu kalaya today රාහු කාලය daily time ada dawase. dina weekly tomorrow maru sitina disawa get suba. dishawa subha welawa nakath good bad. best direction raahu period sri lanka standard horawa. calculator kalam on every day of a week. accurate most inauspicious times timing kaal kaalam rahukaal. rahukalam today's timings poison සුබ. අසුබ කාළය මරු සිටින දිශාව ශුභ. වර්ණය අශුභ හෝරාව මුහුර්ථය 2024 2023 2023 2024 2025. suba welawa dasawa. suba dawasa. suba dishawa. suba horawa. suba kalaya today. suba nakatha. suba warnaya. subha horawa. rahu kalaya tomorrow. rahu kalaya weekly. heta rahu kalaya yesterday. rahukalaya.lk ada dina rahu kalaya. රාහු කාලය අද දින දවසේ හෙට සතියේ හා මරු සිටින දිශාව. ඉරිදා සඳුදා සදුදා අඟහරුවාදා අගහරුවාදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා සිකුරාදා සෙනසුරාදා ada dina rahu kalaya heta. sinhala sri lanka 2023 today tomorrow daily rahukalaya.lk .com දිසාව.

Rahu Kalaya රාහු කාලය rahu kalaya rahu kalaya 2023 rahu kalaya 2023 sri lanka rahu kalaya 2023 july rahu kalaya 2023 august rahu kalaya 2023 september rahu kalaya sunday rahu kalaya friday 2023 rahu kalaya 2023 september rahu kalaya gold fm rahu kalaya 2023 rahu kalaya 2023 sri lanka rahu kalaya today rahu kalaya 2023 july rahu kalaya 2023 august rahu kalaya 2023 september rahu kalaya sunday rahu kalaya friday 2023 rahu kalaya 2024 september rahu kalaya gold fm rahu kalaya august 2023 rahu kalaya ada rahu kalaya australia rahu kalaya august 2023 rahu kalaya april 2023 rahu kalaya 2012 august rahu kalaya 2023 august sri lanka ada rahu kalaya 2023 rahu kalaya in brisbane rahu kalam in singapore rahu kalaya today in sri lanka rahu kalaya tomorrow in sri lanka rahu kalaya july 2023 rahu kalaya june 2023 rahu kalyan jyotish rahu kalaya 2023 january rahu kalaya london rahu kalaya.lk rahu kalaya sri lanka 2023 sri lanka rahu kalaya sri lanka today today lanka today sri lanka 2023 rahu kalaya tomorrow in sri lanka rahu kalaya 2023 september sri lanka lankadeepa rahu kalaya rahu kalaya monday rahu kalaya melbourne 2023 rahu kalaya melbourne rahu kalaya meaning rahu kalaya 2023 may rahu kalaya 2023 march rahu kalaya 2023 march rahu kalaya 2023 monday rahu kalaya november 2023 rahu kalaya 2024 november sri lanka on thursday rahu kalaya on today rahu kalaya on friday on tuesday rahu kalaya on monday rahu kalaya october 2023 rahu kalaya sri lanka rahu kalaya september 2023 rahu kalaya sri lanka 2023 sinhala rahu kalaya sri lanka today rahu kalaya september 2023 rahu kalaya sydney september rahu kalaya 2024 sinhala 2023 september sri lanka rahu kalaya today rahu kalaya tuesday rahu kalaya tomorrow today 2023 rahu kalaya thursday 2023 rahu kalaya today sri lanka 2023 rahu kalaya tuesday 2023 rahu kalaya tomorrow 2023 today rahu kalaya lanka rahu kalaya uk rahu kalaya ub finance rahu kalaya 2023 uk rahu kalaya wednesday rahu kalaya wednesday 2023 rahu kalaya yesterday rahu kalaya 2024 rahu kalaya 2023 sri lanka rahu kalaya 2023 july rahu kalaya 2023 august rahu kalaya 2023 september rahu kalaya 2023 september rahu kalaya 2024 rahu kalaya 2024 october rahu kalaya 2023 sinhala rahu kalaya 2023 today rahukalaya.lk
Vote us to be the best website in sri lanka
Vote for Porondam.LK via Bestweb.lk
By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk