පොරොන්දම් ගැලපීම, කේන්දර බැලීම, නම් තැබීම, සුබ නැකත්, ලග්න පලාපල ඇතුළු ඔබගේ සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය සේවය

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම විශ්වාසදායී ජ්‍යොතිෂ්‍ය සේවය   ♈ ♉ ♊ ♋  Best reliable astrology service in Sri Lanka  ♌ ♍ ♎ ♏  இலங்கையில் சிறந்த நம்பகமான ஜோதிட சேவை  ♐ ♑ ♒ ♓   පොරොන්දම්, කේන්දර, නැකත්, නම් තැබීම, මේෂ, වෘෂභ, මිථුන, කටක, සිංහ, කන්‍යා, තුලා, වෘශ්චික, ධනු, මකර, කුම්භ, මීන, අලුත් අවුරුදු නැකත්, ග්‍රහ මාරු, Sri Lanka’s No.1 online Astrology Service, Match Horoscope Online, Porondam Galapima, Kendara, Porondam Matching Online, Match horoscope, Match Porondam, Kendaraya, Porondam App, Horoscope Machine, Horoscope Match, Porondam Check, Porondam Balima, Porondam Matching Sinhala, Horoscope Matching Sinhala, Horoscope for Newborn, Rahu Kalaya, Generate Horoscope Online, Hadahana, Hadahan Galapima, Kendara Balima, Marriage Proposal, Marriage Proposals Sri Lanka, Mangala Sewaya, Mangala Kinkini, Manaliyo, Manaliyo, Mangala Yojana, Babata Namak, Baby Names, New Sinhala Baby Name, Sri Lanka Baby Names, Sri Lankan Baby Names, Horoscope Reading Sinhala, Horoscope Reading Sri Lanka, Online Horoscope Matching, Horoscope Sri Lanka, Wath Piliweth, Apala Walata Piliyam, Viwaha, Akuru Kiyaweema, Kan Widima, Auspicious Time, Kuja Dosha, Lagna Palapala, Nam Thabima, Arisen Ahubudu, Derana, Tharu Walalla, Hiru Tv, Para Kiyana Tharuka, Malwara, Free Horoscope Matches, Online Horoscope Free, Marriage Proposals in Sri Lanka, Free Online Horoscope Matching, Create Horoscope, Create Porondam, Match the Horoscope, Online Horoscope Matchmaking, Astronomy, Sri Panchayudha Astrology Service, නොමිලේ පොරොන්දම් ගැලපීම, online පොරොන්දම් ගැලපීම, වැදගත් පොරොන්දම්, යොනි පොරොන්දම්, විවාහ පොරොන්දම් බැලීම, පොරොන්දම් නොගැලපීම, හදහන් ගැලපීම, කේන්ද්‍ර ගැලපීම, විවාහ පොරොන්දම් ගැලපීම, විවාහය පොරොන්දම්, යොනි පොරොන්දම්, පොරොන්දම් බැලීම software, මල්වර පරික්ෂාව, විවාහ පොරොන්දම්, 20 porondam matching free, porondam 20 theruma, porondam matching sinhala online, sinhala porondam galapima online, porondam app, porondam galapima Sinhala, porondam 20 theruma Sinhala, 20 porondam matching free sinhala, මුල් ගල තැබීම, ගෙට ගෙවදීම, කන් විදීම, හිස කෙස් කැපීම, අකුරු කියවීම, මල්වර, මංගල සේවය, මනාලයෝ, මනාලියෝ, බබාට නමක්, පොරොන්දම් පරික්ෂාව, කේන්දර සෑදීම, ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා, free horoscope matching, පොරොන්දම්, කේන්දර, නැකත්, නම් තැබීම, newborn horoscope sri lanka, liyathambara, liyathabara, exceldatabank, lankadeepa, mypartner, best astrology sites sri lanka, best astrology websites in sri lanka, best astrology web site in sri lanka, මුල් ගල තැබීම, ගෙට ගෙවදීම, කන් විදීම, හිස කෙස් කැපීම, අකුරු කියවීම, මල්වර, මංගල සේවය, මනාලයෝ, මනාලියෝ, බබාට නමක්, පොරොන්දම් පරික්ෂාව, පොරොන්දම් ගැලපීම, කේන්දර සෑදීම, ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා, ‍ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ජ්‍යොතිෂ සේවය – පොරොන්දම් ගැලපීම, කේන්දර බැලීම, සුබ නැකත්, best astrology service in sri lanka, sinhala horoscope matching, marriage compatibility, horoscope reading, horoscope making, hadahan, handahan, baleema, handahana, porondam match free, porondam software, porondam sinhalen, dasa porondam, astrologer.lk, graha porondama, nadi porondama, gana porondama, mypartner.lk, porondam elakiri, astroever.com, 20 porondam matching free, mypartnerlk horoscope matching, නොමිලේ පොරොන්දම් ගැලපීම, online පොරොන්දම් ගැලපීම, වැදගත් පොරොන්දම්, යොනි පොරොන්දම්, විවාහ පොරොන්දම් බැලීම, පොරොන්දම් නොගැලපීම, හදහන් ගැලපීම, කේන්ද්‍ර ගැලපීම, විවාහ පොරොන්දම් ගැලපීම, විවාහය පොරොන්දම්, පොරොන්දම් බැලීම software, මල්වර පරික්ෂාව, විවාහ පොරොන්දම්, porondam 20 theruma, porondam matching sinhala online, sinhala porondam galapima online, porondam galapima sinhala, porondam 20 theruma sinhala, 20 porondam matching free sinhala, අංක එකේ අන්තර්ජාල ජ්‍යොතිෂ සේවය, asiri, asirimathmangalasewa, ashtakutaya, astakutaya, nakshathra, naksatra, nakshatra, kuja 7, kuja hatha, kuja hathe, kuja doshaya, dhoshaya, bauma dosaya, astroever, astrologer, muhurtha, muhurta, astrological, astrology, bridal, bride, brides, chatlanka, love date, dating, dreampartnerlanka, findmypartner, galapeema, galapima, gelapeema, gelapima, gowri, groom, grooms, horoscope, irahada, irahanda, isuru, isurulanka, jayamangala, jothisha, jotisa, jyothisha, jyothishya, jyothishya app, jyotisa, jyotisha, jothishya, kapruka, kaputa, kapuva, kapuwa, kinkini, lagna, lakhandahana, lankalove, lankamarriageproposals, sri lankan, magul, magulkapuwa, mangala, mangalam, mangalasihina, mangalayojana, marriage proposals, marry, matching porondam, matchmaker, matchmaking, matchme.lk, matrimonial, matrimony, mykendra, mysuperone, nakath, nakatha, nekath, nekatha, nimithi, pabasara, panchayudha, my partner, porondam, porondam.com, porondam.lk, porondam.net, porondam.org, porondama, porondan, poruva, poruwa, proposal, proposalmarriage, proposals, propose, sakvala, sakwala, sarana mangala, saranamangala, seenu, sevaya, sewa, sewaya, sihina, sihinaya, soulmate, sri suba, subasetha, subha, visi, vivaha, my wedding, weddingdirectory, wisi, wivaha, wiwaha, xl, yojana, yojanava, yojanawa, ravi, budha, buda, rahu, ketu, kethu, kuja, kivi, kiwi, saturn, chandra, mercury, mars, venus, jupiter, lakhandahana.com, tharukirana.com, name for baby, babynames.lk, bamatanamak, 10 porondam, 12 porondam, 20 porondam details, 20 porondam matching, 20 porondam matching online, 20 porondam matching sinhala, 5 porondam, 8 porondam, palapala.lk, jothishya app, 8 porondam matching, 8 porondam meaning, 8 porondama, astro match, astro matching, astro vision horoscope matching, astrology and horoscope, astrology porondam, astrology sinhala, astrosage horoscope matching, cancer daily horoscope, cancer horoscope, dasa porondam matching, dina porutham, epanchang horoscope matching, excel data bank brides, excel data bank marriage proposal, excel mangala, excel mangala sewaya, excel mangala yojana, free download porondam matching software, free horoscope matching, free horoscope matching for marriage, free horoscope matching for marriage south indian, free mangala yojana, free marriage matching, free online horoscope matching for marriage in sinhala, free porondam matching in sinhala, free sinhala horoscope reading by date of birth, gana porondam matching, gemini daily horoscope, graha porondam, hadahan galapeema, harikesanallur venkatraman horoscope matching, horocope matching, horoscope lanka, horoscope 2018, horoscope app, horoscope aquarius, horoscope aries, horoscope astrology, horoscope birthday, horoscope by date of birth, horoscope by month, horoscope cancer, horoscope check, horoscope checker, horoscope compatibility for marriage, horoscope create, horoscope creation, horoscope creator, horoscope daily, horoscope daily cancer, horoscope daily scorpio, horoscope date of birth, horoscope days, horoscope for birthday, horoscope for leo, horoscope for pisces, horoscope for this week, horoscope for today, horoscope free, horoscope free reading, horoscope gemini, horoscope in sinhala, horoscope in tamil, horoscope in tamil today, horoscope leo, horoscope leo tomorrow, horoscope libra, horoscope love, horoscope maker, horoscope making online, horoscope making sinhala, horoscope matcher, horoscope matching, horoscope matching 10 poruthams, horoscope matching 2018, horoscope matching 36 points, horoscope matching analysis, horoscope matching and predictions, horoscope matching app, horoscope matching app for android, horoscope matching astro vision, horoscope matching astrology, horoscope matching by birth date, horoscope matching by date of birth, horoscope matching by date of birth and name, horoscope matching by date of birth without time, horoscope matching by name, horoscope matching by star, horoscope matching calculator, horoscope matching compatibility for free, horoscope matching date of birth, horoscope matching download, horoscope matching drikpanchang, horoscope matching english, horoscope matching epanchang, horoscope matching for love, horoscope matching for love marriage, horoscope matching for marriage, horoscope matching for marriage app, horoscope matching for marriage by date of birth only, horoscope matching for marriage by name, horoscope matching for marriage by star, horoscope matching for marriage in kannada, horoscope matching for marriage in sri lanka, horoscope matching for marriage in tamil, horoscope matching for marriage in tamil by date of birth, horoscope matching for marriage in telugu, horoscope matching for marriage kerala, horoscope matching for marriage online, horoscope matching for marriage sadhguru, horoscope matching for marriage sri lanka, horoscope matching for marriage tamil, horoscope matching for marriage telugu, horoscope matching free online, horoscope matching free tamil, horoscope matching games, horoscope matching ganesha, horoscope matching hindu, horoscope matching hosur, horoscope matching in bengali, horoscope matching in english, horoscope matching in hindi, horoscope matching in kerala, horoscope matching in sinhala free, horoscope matching in sinhala software, horoscope matching in tamil, horoscope matching in tamil with date of birth, horoscope matching in tamil with star, horoscope matching in telugu, horoscope matching kerala, horoscope matching kundali, horoscope matching kundali matching kundali milan, horoscope matching love, horoscope matching love marriages, horoscope matching malayalam, horoscope matching marriage, horoscope matching my partner, horoscope matching nakshatra, horoscope matching name date birth, horoscope matching natchathiram, horoscope matching necessary before marriage, horoscope matching online, horoscope matching online free, horoscope matching online sinhala, horoscope matching percentage, horoscope matching points, horoscope matching points table, horoscope matching prokerala, horoscope matching rasi nakshatra, horoscope matching report, horoscope matching report free, horoscope matching results, horoscope matching sadhguru, horoscope matching services, horoscope matching signs, horoscope matching sinhala free, horoscope matching sinhala software, horoscope matching sinhala software free download, horoscope matching software, horoscope matching software download, horoscope matching software free, horoscope matching software free download, horoscope matching software free download for windows 7, horoscope matching south indian style, horoscope matching sri lanka, horoscope matching sri lanka free, horoscope matching tamil, horoscope matching tamil by date of birth, horoscope matching tamil by star, horoscope matching tool, horoscope matching using date of birth, horoscope matching using date of birth and time, horoscope matching using dob, horoscope matching using rasi and nakshatra, horoscope matching using star, horoscope matching vedic, horoscope matching with date of birth, horoscope matching without time, horoscope matching without time of birth, horoscope months, horoscope of aquarius, horoscope of cancer, horoscope of pisces, horoscope of scorpio, horoscope of the day, horoscope of today, horoscope online, horoscope online free, horoscope online matching, horoscope online reading, horoscope pisces, horoscope porondam, horoscope porondam matching, horoscope reader, horoscope reading free, horoscope reading free online, horoscope reading online, horoscope scorpio, horoscope sign, horoscope signs, horoscope sinhala, horoscope sinhala online, horoscope sinhala reading, horoscope sinhala software free download, horoscope software, horoscope tamil, horoscope taurus, horoscope this week, horoscope today, horoscope today cancer, horoscope today leo, horoscope today scorpio, horoscope today tamil, horoscope tomorrow taurus, horoscope virgo, horoscope weekly, horoscope weekly cancer, horoscope with date of birth, horoscope with months, horoscope yahoo, horoscopes, important porondam, ira handa mangala yojana, is porondam true, kaputa porondam, kaputa.lk porondam, kendara matching, kendara porondam, kendara porondam software, kundali, kundali matching, lagna porondam, lanka matrimony, lankadeepa mangala yojana, leo horoscope, libra daily horoscope, love horoscopes, manalayo, mangala danweem, mangala kinkini manaliyo, mangala kinkini photo, mangala kinkini sinhala, mangala yojana 2016, mangala yojana contact, mangala yojana facebook, mangala yojana manaliyo, mangala yojana manaliyo phone number, mangala yojana new, mangala yojana phone number, mangala yojana sinhala, mangala yojana sinhala manaliyo, mangala yojana sri lanka, mangala yojana tamil, mangala yojana with photos, mangalakinkini, marriage compatibility astrology, marriage horoscope, marriage matching, marriage matching astrology, marriage matching by date of birth, marriage proposals grooms, marriage proposals sri lankan brides, marriage proposals with phone number, match making kundli for marriage, meaning of porondam, meaning of porondam in sinhala, monthly horoscope, my partner porondam, nadi porondam, nadi porondam matching, nakshatra porondam, nomile porondam, online marriage matching, online porondam, pakshi porondam matching, porondam 20, porondam 20 sinhala, porondam 4, porondam apk, porondam app download, porondam balana, porondam beleema, porondam book, porondam compatibility, porondam details, porondam explanation, porondam free, porondam galapeema, porondam galapima sinhalen, porondam gelapeema, porondam gelapima, porondam in sinhala, porondam lk, porondam match, porondam matching, porondam matching astrology, porondam matching free, porondam matching free download, porondam matching free sri lanka, porondam matching in sinhala, porondam matching online free sri lanka, porondam matching sinhala free, porondam matching software, porondam matching software free download, porondam matching software in sinhala, porondam matching sri lanka, porondam matchmaker, porondam meaning, porondam meaning in sinhala, porondam meaning in tamil, porondam nakath, porondam palapala, porondam pdf, porondam rajju porutham, porondam sinhala, porondam sinhala meaning, porondam sinhala pdf, porondam sinhala software, porondam software free download, porondam sri lanka, porondam.lk apk, porondamulemaravilina, prokerala horoscope matching, rahu ketu horoscope matching, rashi porondam, sarana mangala yojana, scorpio horoscope, silumina marriage proposals sinhala, sinhala porondam galapeema, sinhala porondam galapima, sinhala porondam online, sinhala porondam software free download, sl mangala yojana, sri lanka marriage proposals, sri lanka marriage proposals brides with photos, sri lanka matrimony, sri lankan brides, subasarana, subasarana marriage proposals, subasarana proposal, sunday lankadeepa lahipita marriage proposals, tamil horoscope matching 10 porutham, today’s horoscope for gemini, vakya panchangam horoscope matching, vedic horoscope matching in tamil, virgo horoscope, visi porondam matching, vivaha porondam, vruksha porondam matching, wedding proposal, weekly horoscope, wisi porondam, wisi porondam matching, wiwaha porondam, xl mangala sewaya, xl mangala yojana, yoni porondam matching, dawase lagna palapala, davase lagna palapala, sri lanka partner finder, lanka partner finder, avurudu nakath, avurudu nekath, free horoscope making, mypartner lk, කුජ 7, කුජ හත, කුජ හතේ, භෞම දෝශය, අපල, ආදරය, ආසිරි, ඉර, කප්රුක, කපුවා, කසාදය, කිංකිණි, කුජ දෝෂය, කේන්දරය, කේන්ද්‍ර, ගැලපීම, ගැලපුම, ගෞරි ලංකා, ජන්ම, ජ්‍යොතිර්වේදී, ජ්‍යොතිෂ, ජ්‍යොතිෂය, දිගාසිරි, දෝශ, දෝෂය, නවාංශකය, නවාංශය, නැකත, පංචායුධ, ජන්ම පත්‍රය, පතිවත පරික්ෂාව, පලාපල, පලාඵල, පොරොන්දන්, පොරොන්දම, පොරොන්දම් පත්‍රය, පෝරුව, මගුල, මගුල්, මඟුල, මඟුල්, මනාල, මනාලයා, මනාලි, යුවල, මංගල යෝජනා, යෝජනාව, ලග්නය, විවාහය, විශ්වාසදායී, වේලපත්කඩය, ශ්‍රී ශුභ, සක්වල, සරණ, සාර්ථක යෝජනා, සිංහල, සීහුම්, සුබ, සුභ, සෙත, හදහන, හඳ, සඳ, සඳු, හඳහන, රවි, බුධ, කුජ, සිකුරු, ශනි, ගුරු, රාහු, කේතු, චන්ද්‍ර, ශුක්‍ර, කිවි, නක්ෂත්‍ර, පෘථිවිය, දෝශය, දෝෂ, දවසේ ලග්න පලාපල, කේන්දර පරික්ෂාව, විවාහ නැකත්, ගෙට ගෙවැදීම, කේන්ද්‍ර බැලීම, හදහන් බැලීම, හදහන් පරික්ෂාව, හඳහන් බැලීම, කේන්ද්‍ර පරික්ෂාව, කොටහලු, කොටහළු, ඉඳුල් කට ගෑම, ඉදුල් කටගෑම, ව්‍යාපාර ආරම්භය, නව ව්‍යාපාර, සුබ ගමන්, රැකියා, අවුරුදු නැකත්, කිරි ඉතිරවීම, කිරි ඉතිරීම, ව්‍යාපාර නාම, හතර කේන්දරය පාලු, ඒරාශ්ටක, ඒරාෂ්ඨක, කාලසර්ප යෝගය, කාල සර්ප යෝග, කාළ සර්ප, සුබ දිශාව, සුභ දිශා, මරු සිටින දිශාව, සුබ මුහුර්ත, සුබ මුහුර්ථ, ශුභ නැකත්, උළුවහු තැබීම, උලුවහු, සූනන් ඇග වැටීමේ, සූනන් ඇඟ වැටීම, පලාපල කථනය, තරු කිරණ, ලක් හඳහන, රාහු කාලය, කේන්දර සිංහලෙන්, පොරොන්දම් බැලීම, නවාංෂකය, නවාංෂය, සුබ නැකත් ඇතුළු ඔබගේ සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය සේවාව

අකුරු කියවීම
දරුවා බහ තෝරණ වියේදී අකුරු කියන්නට දෙමාපියන් විශාල උනන්දුවක්‌ දක්‌වති. එහිදී දරුවකු පස්‌ වස සම්පූර්ණ වීමට ප්‍රථම සුබ වේලාවකදී දරුවාට අකුරු කියවීම කළ යුතුය. බෞද්ධ
Read More
මැණික් භාවිතය පරිස්සමෙන්
මැණික්‌ කෙනකුගේ ජීවිතය බැබළවීමට මෙන්ම විනාශයට ද හේතු වෙයි. “හෝප් දියමන්තිය” මිනිසුන් විනාශ කළේය. ගමන් මැණික්‌ නමින් විනාශකාරී මිණිකැටයක්‌ ද මහපොළව යට තිබේ. පුද්ගලයාගේ
Read More
ශනි මංගල ‌‌දෝශය
සරලවම කිවහොත් ශනි මංගල යෝගය යනු ඔබගේ ‌කේන්දරයේ සෙනසුරු ග්‍රහයාත් අඟහරු ග්‍රහයාත් සංයෝගව එකම ‌කොටුවේ පිහිටීම හෝ සම සප්තමව ‌හෙවත් එකිනෙකට ප්‍රති විරුද්ධව එකිනෙකාට
Read More
ජ්‍යොතිෂය සහ මරණය
බුදුදහමට අනුව සියලුම සතුන්ගේ මරණය චතුර් නිමිත්තකින් සිදු වන බව සඳහන් වෙයි. එනම් ආයුෂ අවසන් වීම නිසා සිදුවන මරණ ආයුඛ්‍ය මරණං ‌‌ලෙසත්, කර්මය අවසන්
Read More
අධ්‍යාපනය සඳහා වාස්‌තු විද්‍යාව
දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය සාර්ථක කර ගැනීමට වෘක්‍ෂයන් තුළින් විශ්ව ශක්‌තිය දරුවාට සම්ප්‍රේෂණය කිරීම උදෙසා වාස්‌තු ශිල්පයේ සඳහන් මූලික කරුණු පහත ආකාර වේ. ඔබගේ නිවසේ මුහුණත
Read More
බ්‍රහ්ම පාදය
බ්‍රහ්ම පාදය හෙවත් මරු සුළිය හෝ මරුසුලම යනු නිවසක ප්‍රධාන මර්මස්ථානය වන අතර ප්‍රධාන වශයෙන් ශ්‍රියා කාන්තාවගේ බැල්ම ඇති වන්නේ මෙම ස්ථානයටයි. තවද වාස්තු
Read More
නමේ මුල් අකුරේ අනාවැකි
බටහිර ජ්‍යොතිෂ්‍ය පොතපතට අනුව එක් එක් අක්ෂර සදහා ජීවිත රහස් A - මෙය නමක මුලකුර වේ නම් යහපත් ගුණාංග හා සිතුවිලිවලින් යුක්ත අයකු වේ.
Read More
ගෘහ අංග ස්‌ථානගත කිරීම
ඉපැරණි සෘෂි දහමක්‌ වන වාස්‌තු ශිල්පයට අනුව ඔබගේ ගෘහය සම්පත් පිරි ගෘහයක්‌ බවට පත්කර ගැනීමට ශක්‌තිය හා ප්‍රඥව ලබා ‌දෙන්නේ ස්‌වභාව ධර්මයාට එකඟව නිවසේ
Read More
විවාහය සහ පොරොන්දම් ගැලපීම
[vc_row][vc_column][vc_column_text] විවාහය යනු ස්‌ථාන දෙකක වෙන් වෙන්ව ජීවත් වූ අසමාන ගතිගුණ මෙන්ම අදහස්‌ ඇති ස්‌ත්‍රී පුරුෂ දෙපාර්ශ්වය කායික හා මානසික වශයෙන් එක්‌තැන් වීමයි. ජීවන
Read More
මල්වර චාරිත්‍ර
කුඩා දැරියකගේ මුල්ම ඔසප් වීම මල් වරය ලෙස හදුන්වනු ලබයි. ගැහැණු දරුවාගේ ජීවිතයේ සංක්‍රාන්ති කාලයක් බැවින් මේ කාලයේදී “දැරිය” හා “ළමිස්සිය” යන අවස්ථා දෙකටම
Read More
ලග්න වලට සුබ මැණික්
මේෂ ලග්නය මෙම ලග්න හිමියන්ගේ ගුරු මහදශාවක් හෝ අතුරු දශාවක් යන කාළවලදී පුෂ්ප රාග මැණික හොද වාසනාවක් ගෙන අතර ඔවුනට රැකියාව සම්බන්ධ කාරණා වලදී
Read More
ජීවිතයට මැණික්‌
ග්‍රහයන්ට හිමි මැණික්‌  * රවි (හිරු) - පද්මරාග (Pink sapphire)  * චන්ද්‍ර (සදු) - මුතු (Pearl)  * කුජ (අඟහරු) - රතු (Ruby)  * බුධ - පච්ච (Emerald)  * ගුරු
Read More
කාල සර්ප යෝගය
කාල යනුවෙන් හදුවන්නේ කේතු වන අතර සර්ප වශයෙන් හදුන්වන්නේ රාහු ග්‍රහයායි. ඕනෑම කෙන්දරයක රාහු සහ කේතු එකිනෙකින් අංශක 180 කින් පිහිටන්නේ රාහුගේ සහ කේතුගේ
Read More
කුජ ‌භෞම දෝශය
අනාදිමත් කාළයක සිට ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ පර්යේෂණාත්මක කරුණු වලින් පිළිඹිමු වූ ඉතාමත් ඉහල ප්‍රතිශතාත්මක සත්‍යක් නම් විවාහයට බොහෝ බලපෑම් කළ හැක්කේ අඟහරු ග්‍රහයාට බවයි. සාමාන්‍යයෙන්
Read More
හතර කේන්දරය පාලු වීම
හතර කේන්දරය පාලු වීම යනු කේන්ද්‍රස්‌ථාන (විෂ්ණු ස්‌ථාන) හෙවත් කේන්දරයක 1, 4, 7 සහ 10 යන කොටු තුළ ග්‍රහයන් හෝ කිසිදු ග්‍රහයකු පිහිටා නොමැති
Read More
 • Sri Panchayudha Astrology Service
  Everything is clear and perfect. I'm very happy to announce that the service they rendered was absolutely very good service.!
  Shiromi De Silva
 • Sri Panchayudha Astrology Service
  මම බණ්ඩාර මහතාගෙන් මාගේ දරුවාගේ කේන්ද්‍රය පරීක්ෂා කලේ. සියල්ල නිවැරැදිව පැහැදිලි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී පංචායුධ ‌ජ්‍යොතිෂ ‌සේවා ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා, මෙවැනි සේවයක් කාර්යබහුල අපට ලබා දෙනවාට.
  තමරා දිසානායක
 • Sri Panchayudha Astrology Service
  මගේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය අවශ්‍යතාවයන් කීප වතාවක්ම ‌මෙම ‌සේවාව මගින් ‌හොඳින් ඉටු කර දුන්නා. ඒ නිසා ‌මෙම ‌සේවාව ලංකාවේ හොඳම සේවාවක් බව මම සහතික කරනවා...
  දයාන් ජයතිලක
වසර 2600 කට ප්‍රථම බුද්ධෝත්පත්තිය පවා කාලය, දීපය, දේශය ‌හෙවත් උපන් ‌දිනය, වේලාව සහ උපන් ස්ථානය පදනම්ව සිදුවී ජ්‍යෝතිර් විද්‍යාවට අරුතක් වූවා ‌සේම ඉස්ලාම් දහමේද නව සඳ බැලීමේ නැකත මෙන්ම කතෝලික දහමේද යම් යම් අවස්ථාවන් සඳහා විවිධාකාර ක්‍රම මගින් ජ්‍යෝතිෂ්‍යයෙන් ඵල ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා අවස්ථා නැතුවා ‌‌නොවේ. එලෙසම අද තාරකා විද්‍යාවටද අභියෝග කරමින් පරිගණක තාක්ෂණ පවා ‌නොමැති යුගයක වසර 5000 ටත් ප්‍රථම ලොවට දායාද වී ග්‍රන්තාරූඪ වූ ඒ ජ්‍යෝතිෂ්ශාස්ත්‍රයට අදාල විෂය පථයෙන් ඔබ්බට ගොස් පටු අරමුණු තකා තම තමන්ගේ රුචි දේශපාලන පක්ෂ වෙනුවෙන් ජ්‍යෝතිෂය භාවිතා කිරීමෙන් හා හුදු ප්‍රසිද්ධියම තකා බොරු මවාපෑම් පෙන්වා අනාවැකි පැවසීමට යෑමෙන් සිදු වන්නේ ජ්‍යෝතිෂයට විරුද්ධ මතධාරීන්‌ගේ අභිලාශයන් ඉෂ්ඨ සිද්ධ වනවා වීමත් එමගින් ඔවුන් ඒ අපහාසයට ලක් කරන්නේ මේ ලෝකයේ ජ්‍යොතිර් විද්‍යාවෙන් අනේකවිධ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නා සුවහසක් ජනී ජනයාගේ අයිතියයි.! - සම්පත් රන්දිලිගම

Thank you for reading!