නිවහන පුවත් සහ ලිපි පොරොන්දම් හඳහන නැකත් බබාට නමක් මංගල යෝජනා උදව් කොන්දේසි අප අමතන්න අප ගැන
×
නිවහන පුවත් සහ ලිපි පොරොන්දම් හඳහන නැකත් බබාට නමක් මංගල යෝජනා උදව් කොන්දේසි අප අමතන්න අප ගැන

Horoscope, Porondam, Nakath, Baby Names, Palapala

ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම විශ්වාසදායී ජ්‍යොතිෂ්‍ය සේවය   ♈ ♉ ♊ ♋  Best reliable astrology service in Sri Lanka  ♌ ♍ ♎ ♏  இலங்கையில் சிறந்த நம்பகமான ஜோதிட சேவை  ♐ ♑ ♒ ♓   පොරොන්දම්, කේන්දර, නැකත්, නම් තැබීම, මේෂ, වෘෂභ, මිථුන, කටක, සිංහ, කන්‍යා, තුලා, වෘශ්චික, ධනු, මකර, කුම්භ, මීන, අලුත් අවුරුදු නැකත්, ග්‍රහ මාරු, Sri Lanka's No.1 online Astrology Service, Match Horoscope Online, Porondam Galapima, Kendara, Porondam Matching Online, Match horoscope, Match Porondam, Kendaraya, Porondam App, Horoscope Machine, Horoscope Match, Porondam Check, Porondam Balima, Porondam Matching Sinhala, Horoscope Matching Sinhala, Horoscope for Newborn, Rahu Kalaya, Generate Horoscope Online, Hadahana, Hadahan Galapima, Kendara Balima, Marriage Proposal, Marriage Proposals Sri Lanka, Mangala Sewaya, Mangala Kinkini, Manaliyo, Manaliyo, Mangala Yojana, Babata Namak, Baby Names, New Sinhala Baby Name, Sri Lanka Baby Names, Sri Lankan Baby Names, Horoscope Reading Sinhala, Horoscope Reading Sri Lanka, Online Horoscope Matching, Horoscope Sri Lanka, Wath Piliweth, Apala Walata Piliyam, Viwaha, Akuru Kiyaweema, Kan Widima, Auspicious Time, Kuja Dosha, Lagna Palapala, Nam Thabima, Arisen Ahubudu, Derana, Tharu Walalla, Hiru Tv, Para Kiyana Tharuka, Malwara, Free Horoscope Matches, Online Horoscope Free, Marriage Proposals in Sri Lanka, Free Online Horoscope Matching, Create Horoscope, Create Porondam, Match the Horoscope, Online Horoscope Matchmaking, Astronomy, Sri Panchayudha Astrology Service, නොමිලේ පොරොන්දම් ගැලපීම, online පොරොන්දම් ගැලපීම, වැදගත් පොරොන්දම්, යොනි පොරොන්දම්, විවාහ පොරොන්දම් බැලීම, පොරොන්දම් නොගැලපීම, හදහන් ගැලපීම, කේන්ද්‍ර ගැලපීම, විවාහ පොරොන්දම් ගැලපීම, විවාහය පොරොන්දම්, යොනි පොරොන්දම්, පොරොන්දම් බැලීම software, මල්වර පරික්ෂාව, විවාහ පොරොන්දම්, 20 porondam matching free, porondam 20 theruma, porondam matching sinhala online, sinhala porondam galapima online, porondam app, porondam galapima Sinhala, porondam 20 theruma Sinhala, 20 porondam matching free sinhala, මුල් ගල තැබීම, ගෙට ගෙවදීම, කන් විදීම, හිස කෙස් කැපීම, අකුරු කියවීම, මල්වර, මංගල සේවය, මනාලයෝ, මනාලියෝ, බබාට නමක්, පොරොන්දම් පරික්ෂාව, කේන්දර සෑදීම, ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා, free horoscope matching, පොරොන්දම්, කේන්දර, නැකත්, නම් තැබීම, newborn horoscope sri lanka, liyathambara, liyathabara, exceldatabank, lankadeepa, mypartner, best astrology sites sri lanka, best astrology websites in sri lanka, best astrology web site in sri lanka, මුල් ගල තැබීම, ගෙට ගෙවදීම, කන් විදීම, හිස කෙස් කැපීම, අකුරු කියවීම, මල්වර, මංගල සේවය, මනාලයෝ, මනාලියෝ, බබාට නමක්, පොරොන්දම් පරික්ෂාව, පොරොන්දම් ගැලපීම, කේන්දර සෑදීම, ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා, ‍ශ්‍රී ලංකාවේ හොඳම ජ්‍යොතිෂ සේවය - පොරොන්දම් ගැලපීම, කේන්දර බැලීම, සුබ නැකත්, best astrology service in sri lanka, sinhala horoscope matching, marriage compatibility, horoscope reading, horoscope making, hadahan, handahan, baleema, handahana, porondam match free, porondam software, porondam sinhalen, dasa porondam, astrologer.lk, graha porondama, nadi porondama, gana porondama, mypartner.lk, porondam elakiri, astroever.com, 20 porondam matching free, mypartnerlk horoscope matching, නොමිලේ පොරොන්දම් ගැලපීම, online පොරොන්දම් ගැලපීම, වැදගත් පොරොන්දම්, යොනි පොරොන්දම්, විවාහ පොරොන්දම් බැලීම, පොරොන්දම් නොගැලපීම, හදහන් ගැලපීම, කේන්ද්‍ර ගැලපීම, විවාහ පොරොන්දම් ගැලපීම, විවාහය පොරොන්දම්, පොරොන්දම් බැලීම software, මල්වර පරික්ෂාව, විවාහ පොරොන්දම්, porondam 20 theruma, porondam matching sinhala online, sinhala porondam galapima online, porondam galapima sinhala, porondam 20 theruma sinhala, 20 porondam matching free sinhala, අංක එකේ අන්තර්ජාල ජ්‍යොතිෂ සේවය, asiri, asirimathmangalasewa, ashtakutaya, astakutaya, nakshathra, naksatra, nakshatra, kuja 7, kuja hatha, kuja hathe, kuja doshaya, dhoshaya, bauma dosaya, astroever, astrologer, muhurtha, muhurta, astrological, astrology, bridal, bride, brides, chatlanka, love date, dating, dreampartnerlanka, findmypartner, galapeema, galapima, gelapeema, gelapima, gowri, groom, grooms, horoscope, irahada, irahanda, isuru, isurulanka, jayamangala, jothisha, jotisa, jyothisha, jyothishya, jyothishya app, jyotisa, jyotisha, jothishya, kapruka, kaputa, kapuva, kapuwa, kinkini, lagna, lakhandahana, lankalove, lankamarriageproposals, sri lankan, magul, magulkapuwa, mangala, mangalam, mangalasihina, mangalayojana, marriage proposals, marry, matching porondam, matchmaker, matchmaking, matchme.lk, matrimonial, matrimony, mykendra, mysuperone, nakath, nakatha, nekath, nekatha, nimithi, pabasara, panchayudha, my partner, porondam, porondam.com, porondam.lk, porondam.net, porondam.org, porondama, porondan, poruva, poruwa, proposal, proposalmarriage, proposals, propose, sakvala, sakwala, sarana mangala, saranamangala, seenu, sevaya, sewa, sewaya, sihina, sihinaya, soulmate, sri suba, subasetha, subha, visi, vivaha, my wedding, weddingdirectory, wisi, wivaha, wiwaha, xl, yojana, yojanava, yojanawa, ravi, budha, buda, rahu, ketu, kethu, kuja, kivi, kiwi, saturn, chandra, mercury, mars, venus, jupiter, lakhandahana.com, tharukirana.com, name for baby, babynames.lk, bamatanamak, 10 porondam, 12 porondam, 20 porondam details, 20 porondam matching, 20 porondam matching online, 20 porondam matching sinhala, 5 porondam, 8 porondam, palapala.lk, jothishya app, 8 porondam matching, 8 porondam meaning, 8 porondama, astro match, astro matching, astro vision horoscope matching, astrology and horoscope, astrology porondam, astrology sinhala, astrosage horoscope matching, cancer daily horoscope, cancer horoscope, dasa porondam matching, dina porutham, epanchang horoscope matching, excel data bank brides, excel data bank marriage proposal, excel mangala, excel mangala sewaya, excel mangala yojana, free download porondam matching software, free horoscope matching, free horoscope matching for marriage, free horoscope matching for marriage south indian, free mangala yojana, free marriage matching, free online horoscope matching for marriage in sinhala, free porondam matching in sinhala, free sinhala horoscope reading by date of birth, gana porondam matching, gemini daily horoscope, graha porondam, hadahan galapeema, harikesanallur venkatraman horoscope matching, horocope matching, horoscope lanka, horoscope 2018, horoscope app, horoscope aquarius, horoscope aries, horoscope astrology, horoscope birthday, horoscope by date of birth, horoscope by month, horoscope cancer, horoscope check, horoscope checker, horoscope compatibility for marriage, horoscope create, horoscope creation, horoscope creator, horoscope daily, horoscope daily cancer, horoscope daily scorpio, horoscope date of birth, horoscope days, horoscope for birthday, horoscope for leo, horoscope for pisces, horoscope for this week, horoscope for today, horoscope free, horoscope free reading, horoscope gemini, horoscope in sinhala, horoscope in tamil, horoscope in tamil today, horoscope leo, horoscope leo tomorrow, horoscope libra, horoscope love, horoscope maker, horoscope making online, horoscope making sinhala, horoscope matcher, horoscope matching, horoscope matching 10 poruthams, horoscope matching 2018, horoscope matching 36 points, horoscope matching analysis, horoscope matching and predictions, horoscope matching app, horoscope matching app for android, horoscope matching astro vision, horoscope matching astrology, horoscope matching by birth date, horoscope matching by date of birth, horoscope matching by date of birth and name, horoscope matching by date of birth without time, horoscope matching by name, horoscope matching by star, horoscope matching calculator, horoscope matching compatibility for free, horoscope matching date of birth, horoscope matching download, horoscope matching drikpanchang, horoscope matching english, horoscope matching epanchang, horoscope matching for love, horoscope matching for love marriage, horoscope matching for marriage, horoscope matching for marriage app, horoscope matching for marriage by date of birth only, horoscope matching for marriage by name, horoscope matching for marriage by star, horoscope matching for marriage in kannada, horoscope matching for marriage in sri lanka, horoscope matching for marriage in tamil, horoscope matching for marriage in tamil by date of birth, horoscope matching for marriage in telugu, horoscope matching for marriage kerala, horoscope matching for marriage online, horoscope matching for marriage sadhguru, horoscope matching for marriage sri lanka, horoscope matching for marriage tamil, horoscope matching for marriage telugu, horoscope matching free online, horoscope matching free tamil, horoscope matching games, horoscope matching ganesha, horoscope matching hindu, horoscope matching hosur, horoscope matching in bengali, horoscope matching in english, horoscope matching in hindi, horoscope matching in kerala, horoscope matching in sinhala free, horoscope matching in sinhala software, horoscope matching in tamil, horoscope matching in tamil with date of birth, horoscope matching in tamil with star, horoscope matching in telugu, horoscope matching kerala, horoscope matching kundali, horoscope matching kundali matching kundali milan, horoscope matching love, horoscope matching love marriages, horoscope matching malayalam, horoscope matching marriage, horoscope matching my partner, horoscope matching nakshatra, horoscope matching name date birth, horoscope matching natchathiram, horoscope matching necessary before marriage, horoscope matching online, horoscope matching online free, horoscope matching online sinhala, horoscope matching percentage, horoscope matching points, horoscope matching points table, horoscope matching prokerala, horoscope matching rasi nakshatra, horoscope matching report, horoscope matching report free, horoscope matching results, horoscope matching sadhguru, horoscope matching services, horoscope matching signs, horoscope matching sinhala free, horoscope matching sinhala software, horoscope matching sinhala software free download, horoscope matching software, horoscope matching software download, horoscope matching software free, horoscope matching software free download, horoscope matching software free download for windows 7, horoscope matching south indian style, horoscope matching sri lanka, horoscope matching sri lanka free, horoscope matching tamil, horoscope matching tamil by date of birth, horoscope matching tamil by star, horoscope matching tool, horoscope matching using date of birth, horoscope matching using date of birth and time, horoscope matching using dob, horoscope matching using rasi and nakshatra, horoscope matching using star, horoscope matching vedic, horoscope matching with date of birth, horoscope matching without time, horoscope matching without time of birth, horoscope months, horoscope of aquarius, horoscope of cancer, horoscope of pisces, horoscope of scorpio, horoscope of the day, horoscope of today, horoscope online, horoscope online free, horoscope online matching, horoscope online reading, horoscope pisces, horoscope porondam, horoscope porondam matching, horoscope reader, horoscope reading free, horoscope reading free online, horoscope reading online, horoscope scorpio, horoscope sign, horoscope signs, horoscope sinhala, horoscope sinhala online, horoscope sinhala reading, horoscope sinhala software free download, horoscope software, horoscope tamil, horoscope taurus, horoscope this week, horoscope today, horoscope today cancer, horoscope today leo, horoscope today scorpio, horoscope today tamil, horoscope tomorrow taurus, horoscope virgo, horoscope weekly, horoscope weekly cancer, horoscope with date of birth, horoscope with months, horoscope yahoo, horoscopes, important porondam, ira handa mangala yojana, is porondam true, kaputa porondam, kaputa.lk porondam, kendara matching, kendara porondam, kendara porondam software, kundali, kundali matching, lagna porondam, lanka matrimony, lankadeepa mangala yojana, leo horoscope, libra daily horoscope, love horoscopes, manalayo, mangala danweem, mangala kinkini manaliyo, mangala kinkini photo, mangala kinkini sinhala, mangala yojana 2016, mangala yojana contact, mangala yojana facebook, mangala yojana manaliyo, mangala yojana manaliyo phone number, mangala yojana new, mangala yojana phone number, mangala yojana sinhala, mangala yojana sinhala manaliyo, mangala yojana sri lanka, mangala yojana tamil, mangala yojana with photos, mangalakinkini, marriage compatibility astrology, marriage horoscope, marriage matching, marriage matching astrology, marriage matching by date of birth, marriage proposals grooms, marriage proposals sri lankan brides, marriage proposals with phone number, match making kundli for marriage, meaning of porondam, meaning of porondam in sinhala, monthly horoscope, my partner porondam, nadi porondam, nadi porondam matching, nakshatra porondam, nomile porondam, online marriage matching, online porondam, pakshi porondam matching, porondam 20, porondam 20 sinhala, porondam 4, porondam apk, porondam app download, porondam balana, porondam beleema, porondam book, porondam compatibility, porondam details, porondam explanation, porondam free, porondam galapeema, porondam galapima sinhalen, porondam gelapeema, porondam gelapima, porondam in sinhala, porondam lk, porondam match, porondam matching, porondam matching astrology, porondam matching free, porondam matching free download, porondam matching free sri lanka, porondam matching in sinhala, porondam matching online free sri lanka, porondam matching sinhala free, porondam matching software, porondam matching software free download, porondam matching software in sinhala, porondam matching sri lanka, porondam matchmaker, porondam meaning, porondam meaning in sinhala, porondam meaning in tamil, porondam nakath, porondam palapala, porondam pdf, porondam rajju porutham, porondam sinhala, porondam sinhala meaning, porondam sinhala pdf, porondam sinhala software, porondam software free download, porondam sri lanka, porondam.lk apk, porondamulemaravilina, prokerala horoscope matching, rahu ketu horoscope matching, rashi porondam, sarana mangala yojana, scorpio horoscope, silumina marriage proposals sinhala, sinhala porondam galapeema, sinhala porondam galapima, sinhala porondam online, sinhala porondam software free download, sl mangala yojana, sri lanka marriage proposals, sri lanka marriage proposals brides with photos, sri lanka matrimony, sri lankan brides, subasarana, subasarana marriage proposals, subasarana proposal, sunday lankadeepa lahipita marriage proposals, tamil horoscope matching 10 porutham, today's horoscope for gemini, vakya panchangam horoscope matching, vedic horoscope matching in tamil, virgo horoscope, visi porondam matching, vivaha porondam, vruksha porondam matching, wedding proposal, weekly horoscope, wisi porondam, wisi porondam matching, wiwaha porondam, xl mangala sewaya, xl mangala yojana, yoni porondam matching, dawase lagna palapala, davase lagna palapala, sri lanka partner finder, lanka partner finder, avurudu nakath, avurudu nekath, free horoscope making, mypartner lk, free online horoscope reading sinhala, sri lanka horoscope matching, match horoscope free online, free horoscope matching online, match horoscope free, matching horoscope online free, free horoscope online matching, sinhala nakshatra software free download, kendara palapala, horoscope compatibility for marriage, marriage astrology, marriage horoscope by date of birth, wedding horoscope, online marriage porutham, online marriage porondam, astrology prediction for today, horoscope free daily, horoscope app download, astrologers in sri lanka, sri lanka astrology, sri lankan astrology, sri lankan horoscope, sri lankan horoscopes, horoscope sri lanka, කුජ 7, කුජ හත, කුජ හතේ, භෞම දෝශය, අපල, ආදරය, ආසිරි, ඉර, කප්රුක, කපුවා, කසාදය, කිංකිණි, කුජ දෝෂය, කේන්දරය, කේන්ද්‍ර, ගැලපීම, ගැලපුම, ගෞරි ලංකා, ජන්ම, ජ්‍යොතිර්වේදී, ජ්‍යොතිෂ, ජ්‍යොතිෂය, දිගාසිරි, දෝශ, දෝෂය, නවාංශකය, නවාංශය, නැකත, පංචායුධ, ජන්ම පත්‍රය, පතිවත පරික්ෂාව, පලාපල, පලාඵල, පොරොන්දන්, පොරොන්දම, පොරොන්දම් පත්‍රය, පෝරුව, මගුල, මගුල්, මඟුල, මඟුල්, මනාල, මනාලයා, මනාලි, යුවල, මංගල යෝජනා, යෝජනාව, ලග්නය, විවාහය, විශ්වාසදායී, වේලපත්කඩය, ශ්‍රී ශුභ, සක්වල, සරණ, සාර්ථක යෝජනා, සිංහල, සීහුම්, සුබ, සුභ, සෙත, හදහන, හඳ, සඳ, සඳු, හඳහන, රවි, බුධ, කුජ, සිකුරු, ශනි, ගුරු, රාහු, කේතු, චන්ද්‍ර, ශුක්‍ර, කිවි, නක්ෂත්‍ර, පෘථිවිය, දෝශය, දෝෂ, දවසේ ලග්න පලාපල, කේන්දර පරික්ෂාව, විවාහ නැකත්, ගෙට ගෙවැදීම, කේන්ද්‍ර බැලීම, හදහන් බැලීම, හදහන් පරික්ෂාව, හඳහන් බැලීම, කේන්ද්‍ර පරික්ෂාව, කොටහලු, කොටහළු, ඉඳුල් කට ගෑම, ඉදුල් කටගෑම, ව්‍යාපාර ආරම්භය, නව ව්‍යාපාර, සුබ ගමන්, රැකියා, අවුරුදු නැකත්, කිරි ඉතිරවීම, කිරි ඉතිරීම, ව්‍යාපාර නාම, හතර කේන්දරය පාලු, ඒරාශ්ටක, ඒරාෂ්ඨක, කාලසර්ප යෝගය, කාල සර්ප යෝග, කාළ සර්ප, සුබ දිශාව, සුභ දිශා, මරු සිටින දිශාව, සුබ මුහුර්ත, සුබ මුහුර්ථ, ශුභ නැකත්, උළුවහු තැබීම, උලුවහු, සූනන් ඇග වැටීමේ, සූනන් ඇඟ වැටීම, පලාපල කථනය, තරු කිරණ, ලක් හඳහන, රාහු කාලය, කේන්දර සිංහලෙන්, පොරොන්දම් බැලීම, නවාංෂකය, නවාංෂය, සුබ නැකත් ඇතුළු ඔබගේ සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය අවශ්‍යතා සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ අංක එකේ ජ්‍යොතිෂ්‍ය සේවාව  

පොරොන්දම් හඳහන්
නැකත් බබාට නමක්

සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් (සුබ මුහුර්ථ) සඳහා Ashburn, United States සම්මත වේලාව

කාල අධිකය සමග Ashburn, United States හි භාවිතා කරන ඔරලෝසු වේලාව

පුවත් සහ ලිපි රාහු කාලය සිහින පලාපල සුබ කටයුතු චාරිත්‍ර හූනන් ඇඟ වැටීමේ පලාපල සූනන් කෑ ගැසීමේ පලාපල පෙරමග සුබ නිමිති පෙරමග අසුබ නිමිති මංගල සේවය
ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා


Astrology is one of the most ancient practices. In buddhism, it is no secret that 2600 years ago, from the "Thavthisa" heaven determined the date of birth, time, and place of birth required for the birth of the Buddha as Prince "Siddhartha". Similarly seeing the Islamic new moon, as well as in Catholicism, there are occasions when astrology benefits from certain methods. In that sense, astrology has been used by humans for a variety of purposes since time immemorial. So people have understood there is a correlation between the cycles of the celestial bodies, planets and stars, and cycles on the earth. The Moon and the Sun regulate our calendars, and the map of the sky has guided sailors and travelers across times. Astrology is a science which has a great influence on western and eastern cultures as well. Accordingly, in consideration Astrologers use Astrology as a tool to understand an individual and the way his birth star influences his life.

Also "Astrology" in a logical way, interprets the influences of planets and their movements in the sky. Every planet has its own area of influence on humans, physically, their personality, and traits exhibited. What is a Horoscope? A horoscope is an astrological chart with a calculation based on birth data, including the date, time, and place of birth. Basically, Astrology horoscopes apply the study of stars and planets and their orbits and the influence they have on human behavior. A horoscope is not able to directly predict what is going to happen to you and when but instead it can tell you what kind of person you are and how you will react to things.

Marriage is the biggest gamble a person will ever do in his or her life. Therefore it is always advisable to find out through every possible means whether the couple are compatible with each other. It is far more better spending a bit of time and money now to find the best partner than the subsequent heart ache of separation, spending your time in family courts and paying huge lawyers fees. Since the majority of the marriages which occur in Sri Lanka and India are arranged marriages and on many occasions the couple are strangers to each other until the wedding day, the matching of the horoscopes (Porondam Matching) of the couple is a very important part of the decision making and it is the earliest known feasibility study devised by the mankind.
Join us for your astrological needs and trusted horoscope related services in Sri Lanka. Our free online Horoscope Matching (Kendara Galapima / Hadahan Galapeema) service can easily get your 20 Porondam match results quickly. By using this Astrology software (love calculator) that you can quickly decide the marriage compatibility of a couple in a way that is trusted by thousands of Sinhala and Tamil people in Sri Lanka. it's a wise way to determine the couple's percentage of matching before starting a new affair or their wedding life. If you are in a relationship you can use to enhance your connection accordingly and use this as a guideline. Also, these all checkings are fully supervised by 100% truly Sri Lankan Sinhalese Astrologer and according to this everyone can get other related services that generate, make or create new Horoscopes (Hadahana balima / Hadahan baleema), reading horoscopes, letters for baby naming or meaningful Baby Names (Babata namak), Rahu Kalay (Rahu Time), Auspicious time or Nakath (Good Times / Nekath / Suba Muhurtha) and also our Mangala Sewaya (Marriage Proposals) is Sri Lanka's best No. 1 Matrimonial service and all your astrological consultancy needs. As we are in the astrology services for more than 12 years, we started this online astrology service through Porondam.lk website and Porondam App (Horoscope Software) to help you who spend many busy and complex lives with the fast-moving world. Our objective is to provide you an efficient, trusted, and high-quality astrological services right on your palms using modern technologies, while saving your precious time, money, and effort.
Horoscope Matching | Horoscope | Nakath | Baby Names | Rahu Kalaya | Sihina Palapala | Hunu Palapala | Sirith | Suba Nimithi | Asuba Nimithi | Mangala Sewaya | Help | Terms | Contact Us | About Us
If you are using this website that you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk