නිවහන Baby Names ළදරු නාම පුවත් පොරොන්දම් දුවට නමක් Baby Names Duwata හඳහන හඳහන් ළදරු නාම  ළදරු නම් තැබීම ලදරු නාම බබාට නමක් බබාලට නම් Sinhala Baby Names සිංහල ළදරු නාම නැකත් Baby Names Sri Lanka ලදරු නම් තැබීම නාම බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names රාහු කාලය today රාහු කාලය අද රාහු කාලය හෙට දිනපතා රාහු කාලය රාහු කාළය රාහු කාලය Baby Names Sinhala සිංහල බිලිදු නාම සිහින පලාඵල සිහින සිහින පලාපල Babata Namak නමට සුබ අකුරු හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් චාරිත්‍ර බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak සුබ නිමිති Baby Names Twins ළදරු නම් අසුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy මංගල-සේවය බබාට නමක් Baby Names Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Duwata Sinhala Baby Names Babata Namak Puthata Sinhala Baby Names Babata Lassana Namak Baby Names Babata Namak Sinhala Duwata Puthata Porondam Galapima Sinhala Sri Lanka Purahada mangala sewaya yojana free online marriage proposals sri lanka marriage proposals sri lanka sinhala tamil muslim online free babata namak sinhala duwata puthata girl boy babata namak sinhala duwata puthata girl boy purahada mindada liyathabara mangala sewaya yojana sri lanka
නිවහන (Home) ළදරු නාම Baby Names පුවත් (Articles) පොරොන්දම් ගැලපීම Baby Names Duwata දුවට නමක් කේන්දරය හඳහන් පරික්ෂාව සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names නැකත් (මුහුර්ථ) ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka ළදරු නාමකරණය බිළිඳු නාම ළදරු නම් ලදරු-නාම ලදරු නම් Sri Lankan Baby Names බිලිදු නාම දවසේ රාහු කාලය හෙට රාහු කාලය අද දවසේ රාහු කාළය රාහු කාලය සහ මරු සිටින දිශාව සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala සුබ සිහින සිහින වල තේරුම නමට සුබ අකුරු Babata Namak හූනු පලාපල Babata Namak උපන් වෙලාවට බබාට නමක් බබාට ලස්සන නමක් Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් Babata Lassana Namak චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ළදරු නම් Baby Names Twins පෙරමඟ සුබ නිමිති Baby Names Girl Boy බිළිදු නාම පෙරමඟ අසුබ නිමිති බබාට නමක් Baby Names Sinhala මංගල සේවය Baby Names Babata Namak Sinhala Sinhala Baby Names Baby Names Babata Namak Baby Names Sinhala Babata Namak Baby Names Babata Namak Duwata Puthata

ada dina suba welawa. nakath 2022. nakath 2023. nakath 2024. 2021 nakath. suba nakath 2021. subha nakath 2021. suba welawa 2021. subha nakath 2021. subha nakatha 2021. nakath balima. suba disawa. ada suba welawa. ada dawase suba welawa. rhu kalaya. maru sitina disawa. asuba welawa. asuba kalaya. suba kalaya. rahu kalaya 2021. rahu kalaya today. daily rahu kalaya. rahu time. nakatha. සුබ වෙලාව. asubha welawa. නැකත් සුබ මුහුර්ථ මුහුර්ත සෑදීම නැකත. 2021 නැකත්. නැකත් 2021 සුබ දිශාව. අසුබ කාලය. සුබ කාලය 2021. සුබ වේලාව 2021. මරු සිටින දිශාව. මරු සිටින දිසාව. සුබ කටයුතු සදහාහොද වෙලාව. දවසේ සුබ වෙලාව. අද දවසේ මරු සිටින දිශාව.. dawase suba welawa. dawase rahu kalaya. suba welawa today. good times. best time today. ashuba welawa. nekath nekatha.Yamagandam time. nakath welawa. aluth awurudu nakath. avurudu nakath.

තත්කාල පඤ්චාඞගය

දිනය තෝරන්න (Select the desired date)

-
-

වේලාව තෝරන්න (Select the time)

 : 
:

ස්ථානය තෝරන්න (Type and select location)

සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් (සුබ මුහුර්ථ) සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව 05:03:09 pm

Sri Lanka standard clock for all astrological needs is 05:03:09 pm

2024-06-17 දින ශ්‍රී ලංකාවේ සූර්ය උදාව (Sunrise Time) පෙ.ව. (AM) - සූර්ය බැසීම (Sunset Time) ප.ව. (PM)
දිවා රාහු කාලය (Day time Rahu Kalaya) - - රාත්‍රී රාහු කාලය (Night time Rahu Kalaya) -
Lagna Image Nawamsa Image
නැකත් සුබ මුහුර්ථ
නැකත් සුබ වෙලාව මුහුර්ථ මරු සිටින අසුබ දිශාව ශුභ දිසාව සුභ දවසේ suba nakath dawase welawa good times asubha best sri lankan time app maru sitina disawa asuba dishawa rahu kalaya
app asuba asubha. best dawase disawa. dishawa good. lankan maru nakath. sitina sri suba. time times welaw. අසුබ දවසේ දිශාව දිසාව. නැකත් මරු මුහුර්ථ. වෙලාව ශුභ සිටින සුබ සුභ.

rahu kalaya app asuba asubha best dawase disawa dishawa good. lankan maru nakath sitina sri suba time times. welawa අසුබ දවසේ දිශාව දිසාව. නැකත් මරු මුහුර්ථ වෙලාව ශුභ සිටින සුබ සුභ. නැකත් සුබ මුහුර්ථ. මරු සිටින අසුබ දිශාව ශුභ වෙලාව හෝරාව. Nakath dawase suba welawa kalaya. maru sitina horawa. nekath dishawa muhurtha.

පංචාංගය Panchangaya ada suba welawa. ada dina suba welawa. ada dawase suba welawa. rahu kalaya today sri lanka Daily Rahu kalaya today weekly kalam kaal. rahu kalaya today sri lanka period ada disawa dina tomorrow calculator. get suba dishawa maru sitina disawa horawa welawa app. Ada dina Rahu kalaya sath dinata maru sitina Dawase Suba Welawa. Subha Horawa Today Rahu Best Time. maru new sitina dawase sathiye shuba. dawas Great times for your good jobs Direction. දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය. සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ. සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව. Rahu kalaya today daily weekly kalam. Yamagandam. Yamagandam time. Yamagandam time 2021. today Yamagandam time today tomorrow Yamagandam time tomorrow daily rahu time kaal period ada disawa dina. tomorrow calculator get suba dishawa. maru sitina dishawa horawa welawa app Ada dina. Rahukalaya sath dinata maru sitina Dawase Suba Welawa. Subha Horawa Today Rahu Best Time maru new sitina. dawase sathiye shuba dawas Great times for your good jobs Direction dishava. දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය. සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව. 12 16 1st 2021 2022 2023 2024 2025. සුබ අසුබ කාළය මරු සිටින දිශාව ශුභ වර්ණය. අශුභ හෝරාව මුහුර්ථය app. rahu kalaya today රාහු කාලය daily time ada dawase dina weekly tomorrow maru sitina disawa. get suba dishawa subha welawa nakath good bad best direction. rahu kalaya today. ada rahu kalaya. dawase rahu kalaya. ada dina rahu kalaya. rahu time. today rahu kalaya. tomorrow rahu kalaya. rahu time today. get rahu time. rahu kalaya today sri lanka. real rahu time. rahu kalaya sinhala. rahu kalaya australia. get real rahu time. rahu. rahu dasawa. uk rahu time. melbourne rahu time. standard clock. 2021 rahu time. current rahu time. get acurated rahu time. rahukalam. rahu kalam today. india rahu time. Yamagandam time toronto time rahu kaal in new delhi today rahu kaal. today rahu kaal. today rahu time. rahu times. Rahu Kalam on every day of a Week. Rahu Kaal Timing. Today's Rahu Kalam Timings. Get daily most accurate Rahu Kalaya. Poison Time Today. poison time. today poison time. rahu time for any day. rahu time foa any place. rahukaalam. රාහු කාලය. අද දින රාහු කාලය. අද රාහු කාලය. සුබ වෙලාව. sදවසේ සුබ වෙලාව. හෙට රාහු කාලය. රාහු කාළය. දවසේ රාහු කාලය. මරු සිටින දිශාව. අද දවසේ මරු සිටින දිශාව. අසුබ කාලය. rahu kalaya today රාහු කාලය daily time ada dawase. dina weekly tomorrow maru sitina disawa get suba. dishawa subha welawa nakath good bad. best direction raahu period sri lanka standard horawa. calculator kalam on every day of a week. accurate most inauspicious times timing kaal kaalam rahukaal. rahukalam today's timings poison local real. india uk melbourne australia new zeland lankan. malaysia rahukalaya colour color rahutime com lk for any app සුබ. අසුබ කාළය මරු සිටින දිශාව ශුභ. වර්ණය අශුභ හෝරාව මුහුර්ථය 2021 2022 2023 2024 2025. Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Congo, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Costa Rica Côte d'Ivoire (Ivory Coast) Croatia Cuba Cyprus Czech Republic (Czechia) Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador England Equatorial Guinea Eritrea Estonia Eswatini (Swaziland) Ethiopia Federated States of Micronesia Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia and Herzegovina Botswana Brazil Brunei Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Canada Cape Verde Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Congo, Democratic Republic of the Congo, Republic of the Costa Rica Côte d'Ivoire (Ivory Coast) Croatia Cuba Cyprus Czech Republic (Czechia) Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic East Timor Ecuador Egypt El Salvador England Equatorial Guinea Eritrea Estonia Eswatini (Swaziland) Ethiopia Federated States of Micronesia Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece. Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iran, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kosovo, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Latvia, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Moldova, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar (Burma), Namibia, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, North Macedonia (Macedonia), Northern Ireland, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Qatar, Romania, Russia, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Scotland, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, South Africa, South Korea, South Sudan, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Sweden, Switzerland, Syria, Taiwan, Tajikistan, Tanzania, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom, United States, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Vatican City, Venezuela, Vietnam, Wales, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Kabul Tirana (Tirane) Algiers Andorra la Vella Luanda Saint John's Buenos Aires Yerevan Canberra Vienna Baku Nassau Manama Dhaka Bridgetown Minsk Brussels Belmopan Porto Novo Thimphu La Paz Sarajevo Gaborone Brasilia Bandar Seri Begawan Sofia Ouagadougou Gitega Phnom Penh Yaounde Ottawa Praia Bangui N'Djamena Santiago Beijing Bogota Moroni Kinshasa Brazzaville San Jose Yamoussoukro Zagreb Havana Nicosia Prague Copenhagen Djibouti Roseau Santo Domingo Dili Quito Cairo San Salvador London Malabo Asmara Tallinn Mbabana Addis Ababa Palikir Suva Helsinki Paris Libreville Banjul Tbilisi Berlin Accra Athens Saint George's Guatemala City Conakry Bissau Georgetown Port au Prince Tegucigalpa Budapest Reykjavik New Delhi Jakarta Tehran Baghdad Dublin Jerusalem Rome Kingston Tokyo Amman Nur-Sultan Nairobi Tarawa Atoll Pristina Kuwait City Bishkek Vientiane Riga Beirut Maseru Monrovia Tripoli Vaduz Vilnius Luxembourg Antananarivo Lilongwe Kuala Lumpur Male Bamako Valletta Majuro Nouakchott Port Louis Mexico City Chisinau Monaco Ulaanbaatar Podgorica Rabat Maputo Nay Pyi Taw Windhoek No official capital Kathmandu Amsterdam Wellington Managua Niamey Abuja Pyongyang Skopje Belfast Oslo Muscat Islamabad Melekeok Panama City Port Moresby Asuncion Lima Manila Warsaw Lisbon Doha Bucharest Moscow Kigali Basseterre Castries Kingstown Apia San Marino Sao Tome Riyadh Edinburgh Dakar Belgrade Victoria Freetown Singapore Bratislava Ljubljana Honiara Mogadishu Pretoria, Bloemfontein, Cape Town Seoul Juba Madrid Colombo Khartoum Paramaribo Stockholm Bern Damascus Taipei Dushanbe Dodoma Bangkok Lome Nuku'alofa Port of Spain Tunis Ankara Ashgabat Funafuti Kampala Kiev Abu Dhabi London Washington D.C. Montevideo Tashkent Port Vila Vatican City Caracas Hanoi Cardiff Sana'a Lusaka Harare sunday monday tuesday wednesday thursday friday satureday

By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk