නිවහන Baby Names ළදරු නාම පුවත් පොරොන්දම් දුවට නමක් Baby Names Duwata හඳහන හඳහන් ළදරු නාම  ළදරු නම් තැබීම ලදරු නාම බබාට නමක් බබාලට නම් Sinhala Baby Names සිංහල ළදරු නාම නැකත් Baby Names Sri Lanka ලදරු නම් තැබීම නාම බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names රාහු කාලය today රාහු කාලය අද රාහු කාලය හෙට දිනපතා රාහු කාලය රාහු කාළය රාහු කාලය Baby Names Sinhala සිංහල බිලිදු නාම සිහින පලාඵල සිහින සිහින පලාපල Babata Namak නමට සුබ අකුරු හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් චාරිත්‍ර බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak සුබ නිමිති Baby Names Twins ළදරු නම් අසුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy මංගල-සේවය බබාට නමක් Baby Names Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Duwata Sinhala Baby Names Babata Namak Puthata Sinhala Baby Names Babata Lassana Namak Baby Names Babata Namak Sinhala Duwata Puthata
නිවහන (Home) ළදරු නාම Baby Names පුවත් (Articles) පොරොන්දම් ගැලපීම Baby Names Duwata දුවට නමක් කේන්දරය හඳහන් පරික්ෂාව සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names නැකත් (මුහුර්ථ) ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka ළදරු නාමකරණය බිළිඳු නාම ළදරු නම් ලදරු-නාම ලදරු නම් Sri Lankan Baby Names බිලිදු නාම දවසේ රාහු කාලය හෙට රාහු කාලය අද දවසේ රාහු කාළය රාහු කාලය සෙවීම රාහු කාලය සහ මරු සිටින දිශාව සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala සුබ සිහින සිහින වල තේරුම නමට සුබ අකුරු Babata Namak හූනු පලාපල Babata Namak උපන් වෙලාවට බබාට නමක් බබාට ලස්සන නමක් Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් Babata Lassana Namak චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ළදරු නම් Baby Names Twins පෙරමඟ සුබ නිමිති Baby Names Girl Boy බිළිදු නාම පෙරමඟ අසුබ නිමිති බබාට නමක් Baby Names Sinhala මංගල සේවය Baby Names Babata Namak Sinhala Sinhala Baby Names Baby Names Babata Namak Baby Names Sinhala Babata Namak Baby Names Babata Namak Duwata Puthata

පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති (Privacy Policy)


පොරොන්දම් හඳහන්
නැකත් බබාට නමක්


01. Porondam.lk ඔබෙන් ලබාගන්නා තොරතුරු මොනවාද?

අපගේ වෙබ් අඩවිය සපයන විවිධ සේවාවන් සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු පරිශීලකයාගෙන් අපි රැස් කරන්නෙමු. එයට මුල් නම, අවසාන නම, ඊමේල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය, තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් නමුත් ඒවාට සීමා නොවිය හැකිය. Porondam.lk ඔබ විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු මත පදනම්ව ක්‍රියා කරනු ඇති අතර එය සත්‍ය හා නිවැරදි යැයි විශ්වාස කරයි. ඔබගේ පවුලේ අය, මිතුරන් හෝ ඔබ වෙනුවෙන් තෙවන පාර්ශවයක් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවද ලබා දී ඇති තොරතුරු අව්‍යාජ සහ ඔබේ ප්‍රකාශිත කැමැත්ත යටතේ යැයි අපි උපකල්පනය කරමු. ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය හෝ අව්‍යාජභාවය සත්‍යාපනය කිරීමට Porondam.lk බැඳී නොමැත. මේ සම්බන්ධයෙන් පැන නගින ඕනෑම පැමිණිල්ලක් ඔබගේ වගකීම යටතේ වේ.

02. Porondam.lk විසින් රැස් කරන තොරතුරු අප බෙදා ගන්නේ කා සමඟ ද?

ඔබ විසින් අපට ලබා දෙන බොහෝමයක් තොරතුරු ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව හා සුරක්ෂිතව තබා ගනී. ගනුදෙනුකරුවෙකු පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම සඳහා නීතියෙන් හෝ නීතිමය ක්‍රියාවලියකින් අපට අවශ්‍ය වන තත්වයක් ඇති වුවහොත් අපි පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිමු.

03. Porondam.lk වෙත පැමිණෙන සියලුම පුද්ගලයන්ට ගෙවීමට සිදුවේ ද?

නැත. අපගේ වෙබ් අඩවියට පැමිණෙන සියලුම පරිශීලකයන් හට වෙබ් අඩවිය නොමිලේ ලබා දෙන සියලු සේවාවන් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත. තවද අපගේ වෙබ් අඩවිය ඉදිරිපත් කරන ලිපි, දැන්වීම් ආදිය කියවීමට, අවබොධයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත.


01. What information does Porondam.lk collect from you?

We collect information from the user for the various services provided by our website. It includes first name, last name, email address, phone number, and mailing address, but they are not limited. Porondam.lk will act on the information you provide and believe it to be true and correct. We assume that the information provided by your family, friends or a third party on your behalf is genuine and at your discretion. Porondam.lk is not obligated to verify the accuracy or authenticity of the information you submit. Any complaints that arise in this regard are at your discretionේ.

02. With whom do we share the information collected by Porondam.lk?

Most of the information you give us is kept very carefully and securely. We are obligated to co-operate fully if we are required by law or legal process to provide information about a customer.

03. Do all people who visit Porondam.lk have to pay?

No. All users who visit our website will be able to access all the services provided by the website for free. You will also be able to read and understand the articles, advertisements, etc. presented by our website.

By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk