නිවහන පොරොන්දම් ගැලපීම Porondam Galapima ළදරු නාම Baby Names විසි පොරොන්දම් පරික්ෂාව Visi Porondam Parikshawa පුවත් අෂ්ඨකූට පොරොන්දම් පරික්ෂාව Ashtakuta Porondam Parikshawa පුතාට නමක් Baby Names Puthata නැකත් පොරොන්දම Nakath Porondama පොරොන්දම් පොරොන්දම ගැලපීම 2021 Porondam Galapima 2021 දුවට නමක් Baby Names Duwata කේන්දර ගැළපීම Kendara Galapeema හඳහන හඳහන හදහන් ගැලපීම Hadahan Gelapima සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names ගණ පොරොන්දම් Gana Porondam නැකත් කේන්දරය ගැලපිම Kendaraya Galapima ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka දස පොරොන්දම් පරීක්ෂාව Dasa Porondam Parikshava ළදරු නාම ළදරු නාම හඳහන් ගැළපීම Hadahan Gelapeema බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names විවාහ සීහුම් පරික්ෂාව Viwaha Seehum Parikshawa රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය විවාහ දෝශ බැලීම Vivaha Dosha Balima සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala මංගල දෝෂ සෙවීම Mangala Dosa Sewima සිහින සිහින විවාහ දෝ ස වලට පිලියම් Wivaha Dhosa walata piliyam නමට සුබ අකුරු Babata Namak කුජ භෞම දෝශය Kuja Bauma Dhoshaya හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak 2021 චාරිත්‍ර බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak සුබ නිමිති ළදරු නම් Baby Names Twins අසුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy මංගල සේවය බබාට නමක් 2021 Baby Names 2021
නිවහන පොරොන්දම් ගැලපීම Porondam Galapima ළදරු නාම Baby Names විසි පොරොන්දම් පරික්ෂාව Visi Porondam Parikshawa පුවත් අෂ්ඨකූට පොරොන්දම් පරික්ෂාව Ashtakuta Porondam Parikshawa පුතාට නමක් Baby Names Puthata නැකත් පොරොන්දම Nakath Porondama පොරොන්දම් පොරොන්දම ගැලපීම 2021 Porondam Galapima 2021 දුවට නමක් Baby Names Duwata කේන්දර ගැළපීම Kendara Galapeema හඳහන හඳහන හදහන් ගැලපීම Hadahan Gelapima සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names ගණ පොරොන්දම් Gana Porondam නැකත් කේන්දරය ගැලපිම Kendaraya Galapima ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka දස පොරොන්දම් පරීක්ෂාව Dasa Porondam Parikshava ළදරු නාම ළදරු නාම හඳහන් ගැළපීම Hadahan Gelapeema බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names විවාහ සීහුම් පරික්ෂාව Viwaha Seehum Parikshawa රාහු කාලය රාහු කාලය රාහු කාලය විවාහ දෝශ බැලීම Vivaha Dosha Balima සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala මංගල දෝෂ සෙවීම Mangala Dosa Sewima සිහින සිහින විවාහ දෝ ස වලට පිලියම් Wivaha Dhosa walata piliyam නමට සුබ අකුරු Babata Namak කුජ භෞම දෝශය Kuja Bauma Dhoshaya හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak 2021 බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak චාරිත්‍ර ළදරු නම් Baby Names Twins සුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy අසුබ නිමිති බබාට නමක් 2021 Baby Names 2021 මංගල සේවය

පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්ති (Privacy Policy)


පොරොන්දම් හඳහන්
නැකත් බබාට නමක්


01. Porondam.lk ඔබෙන් ලබාගන්නා තොරතුරු මොනවාද?

අපගේ වෙබ් අඩවිය සපයන විවිධ සේවාවන් සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු පරිශීලකයාගෙන් අපි රැස් කරන්නෙමු. එයට මුල් නම, අවසාන නම, ඊමේල් ලිපිනය, දුරකථන අංකය, තැපැල් ලිපිනය ඇතුළත් නමුත් ඒවාට සීමා නොවිය හැකිය. Porondam.lk ඔබ විසින් සපයනු ලබන තොරතුරු මත පදනම්ව ක්‍රියා කරනු ඇති අතර එය සත්‍ය හා නිවැරදි යැයි විශ්වාස කරයි. ඔබගේ පවුලේ අය, මිතුරන් හෝ ඔබ වෙනුවෙන් තෙවන පාර්ශවයක් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවද ලබා දී ඇති තොරතුරු අව්‍යාජ සහ ඔබේ ප්‍රකාශිත කැමැත්ත යටතේ යැයි අපි උපකල්පනය කරමු. ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද තොරතුරු වල නිරවද්‍යතාවය හෝ අව්‍යාජභාවය සත්‍යාපනය කිරීමට Porondam.lk බැඳී නොමැත. මේ සම්බන්ධයෙන් පැන නගින ඕනෑම පැමිණිල්ලක් ඔබගේ වගකීම යටතේ වේ.

02. Porondam.lk විසින් රැස් කරන තොරතුරු අප බෙදා ගන්නේ කා සමඟ ද?

ඔබ විසින් අපට ලබා දෙන බොහෝමයක් තොරතුරු ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව හා සුරක්ෂිතව තබා ගනී. ගනුදෙනුකරුවෙකු පිළිබඳ තොරතුරු සැපයීම සඳහා නීතියෙන් හෝ නීතිමය ක්‍රියාවලියකින් අපට අවශ්‍ය වන තත්වයක් ඇති වුවහොත් අපි පූර්ණ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට බැඳී සිටිමු.

03. Porondam.lk වෙත පැමිණෙන සියලුම පුද්ගලයන්ට ගෙවීමට සිදුවේ ද?

නැත. අපගේ වෙබ් අඩවියට පැමිණෙන සියලුම පරිශීලකයන් හට වෙබ් අඩවිය නොමිලේ ලබා දෙන සියලු සේවාවන් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත. තවද අපගේ වෙබ් අඩවිය ඉදිරිපත් කරන ලිපි, දැන්වීම් ආදිය කියවීමට, අවබොධයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් ඇත.


01. What information does Porondam.lk collect from you?

We collect information from the user for the various services provided by our website. It includes first name, last name, email address, phone number, and mailing address, but they are not limited. Porondam.lk will act on the information you provide and believe it to be true and correct. We assume that the information provided by your family, friends or a third party on your behalf is genuine and at your discretion. Porondam.lk is not obligated to verify the accuracy or authenticity of the information you submit. Any complaints that arise in this regard are at your discretionේ.

02. With whom do we share the information collected by Porondam.lk?

Most of the information you give us is kept very carefully and securely. We are obligated to co-operate fully if we are required by law or legal process to provide information about a customer.

03. Do all people who visit Porondam.lk have to pay?

No. All users who visit our website will be able to access all the services provided by the website for free. You will also be able to read and understand the articles, advertisements, etc. presented by our website.

By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk